مثبت اندیشی --- قسمت سوم : شناسایی افکار و باورها

به زبان آوردن باورها  

برای شناسایی باورهایی که زیر بنای افکار شما هستند به بررسی این نکته بپردازید که کدام افکار منفی به طور مکرر به ذهنتان خطور می کنند . وقتی که تصویر واضحی از این افکار به دست آوردید ، از خود بپرسید :` این فکر ، چه معنایی برای من دارد ؟ ` پاسخ های خود را به این پرسش به این شکل بنویسید : معنای این فکر این است که ...........` همین طور به این کار ادامه بدهید تا زمانی که به یک عبارت قطعی مثل : من ضعیف النفس ام ، آدم ها بی ارزش هستند یا دنیا محل درد و رنج است ، برسید . این گونه عبارت های قطعی ، باورهای اصلی شما درباره خودتان و جهان هستند . شناسایی این باورها به شما کمک می کند تا با آنها به مبارزه برخیزید .
اندازه گیری مثبت گرایی  

در زندگی ، چقدر فرد مثبتی هستید ؟ برای آگاهی از این موضوع ، در جمله های زیر ، پاسخی را که نشان دهنده تجربه و حالت شماست ، علامت بزنید . تا آنجا که می توانید با صداقت پاسخ دهید . اگر جوابتان هیچ وقت ، گاهی اوقات ، بیشتر وقت ها و همیشه است به ترتیب به خودتان نمره 1 تا 4 بدهید . بعد از پاسخ دهی ، نمره های حاصل را با هم جمع کنید و برای ما ارسال دارید تا میزان مثبت بودن شما را اعلام و مورد تفسیر قرار دهیم .
1- برای من ، مثبت بودن سخت است .
2- حس می کنم که زندگیم ، آن طور که من می خواستم نشده است .
3- وقتی حوادث و وقایع بدی اتفاق می افتند ، از پا می افتم .
4- فکرهایم، احساسات منفی در ذهنم ایجاد می کنند .
5- همیشه بدترین وضعیت را تصور می کنم .
6- متوجه شده ام که با خودم به شکل منفی صحبت می کنم .
7- احساس بی ارزشی می کنم .
8- دیگران ، انظارات مرا برآورده نمی سازند .
9- فکر می کنم که دنیا ، محل پر خطری است .
10- خاطرات دردناکی دارم .
11- پذیرفتن تعریف و تمجید دیگران ، برایم سخت است .
12- معتقدم که آدم چندان خوبی نیستم .
13- در احساسات بد غوطه ور هستم .
14- غالبا احساس می کنم که خیلی عصبانی هستم .
15- نمی توانم به آنچه که در زندگی می خواهم ، برسم .
16- درباره کارهای مختلف ، مضطرب و نگران می شوم .
17- دیگران می گویند که من آدم بدبینی هستم .
18- لذت بردن از خودم برایم سخت و مشکل است .
19- اعتماد به نفس ندارم .
20- هیچ انگیزه ای برای انجام دادن کارها ندارم .
21- زندگیم ، بی معنا و مقصود است .
22- با اطرافیانم راحت نیستم .
23- اغلب اوقات ، احساس ناخوشایندی دارم .
24- دیگران از من حمایت نمی کنند .
25- سبگ زندگیم طوری است که همواره تحت فشارم .
26- حس می کنم که زندگی ام تحت کنترل خودم نیست .
27- زندگی عاشقانه و عاطفی ام رضایت بخش نیست .
28- کارم ارضا کننده نیست .
29- فکر می کنم که چندان موفق نبوده ام .
30- یک روز بد ، واقعا می تواند باعث شود که من پریشان شوم و به هم بریزم .
31- در زندگی ، همواره از یک بحران به دامن بحران دیگر می افتم .
32- تا الان که به این سن رسیده ام ، خوشبخت و شادکام نبوده ام .

/ 0 نظر / 3 بازدید