انواع تکالیف درسی از نظر محتوا


الف) تکلیف تمرینی:

این نوع تکالیف برای تقویت مهارت ها و دانش های کسب شده مناسب می باشد.بیشتر تکالیف غیر تحصیلی، غیر خلاق، تکراری و کسل کننده هستند.می توان با تنوع بخشیدن به این نوع تکالیف آن ها را پویا کرد.به طور مثال دانش آموزان تصاویر حیوانات را بر اساس محل زندگی آن ها طبقه بندی کرده و سپس در مورد پوشش بدنشان مطالعه می کنند.


ب) تکالیف بسطی و امتدادی:

این نوع تکالیف، شاگرد را فراسوی کارها و فعالیت های کلاس سوق داده، یادگیری ایده ها و مهارت ها را در موقعیت های جدید فراهم می آورد.خلاصه کردن کتابی در خصوص پرستوها و ارائه آن در کلاس، گزارش مشاهدات، نحوه مراجعه به منابع، گزینش اطلاعات ، طبقه بندی، پیش بینی و نتیجه گیری این نوع تکالیف بر تولید دانش نه تکرار و تکثیر آن استوار است.


ج) فعالیت های پژوهشی:

پژوهش یا تحقیق همان روش علمی است. دانش آموزان به طور ذاتی روحیه کنجکاوی دارند بنابراین باید زمینه های لازم فعالیت های علمی را برای آن ها فراهم کرد.در فرآیند تدریس بعضی از دانش آموزان  با توجه به علاقه اعلام آمادگی می کنند تا در زمینه موضوع تدریس، پژوهشی را انجام دهند.
معلم پس از مشخص کردن انتظارات و در نظر گرفتن امکانات و قابلیت های دانش آموزان و چگونگی انجام دادن فعالیت های پژوهشی، آن ها را با مهارت های اولیه پژوهش آشنا می کند.


د) تکالیف اخلاقی :

دانش آموزان مفاهیم و مهارت های کسب شده در کلاس را با هم ترکیب کنند و در یک راه یا راه های جدید و متفاوت به کار بندند در این نوع تکالیف، فراگیر باید دانش، مهارت و نگرش خود را در هم آمیخته و ایده ای نو و جدید خلق کند برای استفاده و ارائه این نوع تکالیف باید از تکنیک های خلاقیت چون بارش مغزی، بدیهه پردازی و... استفاده کرد.

زینب عباسی-- بازیاب

/ 1 نظر / 3 بازدید