آشنایی کاربردی با سیستم مکانیزه ی دوره عمومی **قسمت ششم:ورود نمرات*۳

معرفی قسمت های مربوط به صفحه ی ورود نمرات : 

 

در شیوه ی کلی :

 

۱- خط عمل ( در بالای صفحه ) :

 

خط مذکور ۶ گزینه ی کاملا مجزا با تعریف وظیفه ای خاص برای هر گزینه دارا می باشد که در ذیل به توضیح مربوط به هر گزینه می پردازیم :

الف - نمایش :

 

    در این قسمت تنها رویت رکوردهای فایل ( مشخصات و نمرات
دانش آموزان ) قابل مشاهده خواهد بود .

    پس از ورود به این قسمت رکوردهای فایل در (صفحه ی نمایش خلاصه ) نمایش داده می شوند . کاربر می تواند با استفاده از کلیدهای Pageup ، Pagedown و Arowkeys (             ) رکورد دلخواه به
وسیله ی کلید   
8 انتخاب نماید تا مشروح اطلاعات در ( صفحه ی نمایش مشروح ) نمایش داده شود .

    حرکت بین صفحات نمایش با کلیدهای Pageup و Pagedown میسر خواهد بود .

 

ب اصلاح :

 

    در این قسمت کاربر می تواند با انتخاب هر یک از رکوردها ، اطلاعات آن رکورد را اصلاح و یا تکمیل نماید .

    عملیات انتخاب و جستجو همانند آن چه در مورد گزینه ی نمایش گفته شد انجام می پذیرد .

    بدیهی است پس از اصلاح و یا تکمیل اطلاعات چنانچه یکی از شروط وضع شده برای آن کامل نباشد ، پیام مربوطه نشان داده و بر اساس نوع پیام ارائه شده از ثبت اطلاعات جلوگیری می شود و یا اینکه پیام به صورت هشدار نمایش داده شده و به کاربر این امکان را می دهد که با تایید کردن پیام ، رکورد را ثبت نماید .

ج- جدید :

 

    در این قسمت توانایی ورود رکوردهای جدید به فایل و اضافه کردن
 آن ها برای کاربر وجود خواهد داشت .

شیوه ی عمل به صورت ذیل می باشد :

۱- Enter نمودن بر روی صفحه ی خلاصه نمایش

۲- وارد کردن اطلاعات مربوط به رکورد در صفحه ی مشروح

۳- ثبت رکورد با زدن کلید Ctrl+End

د- حذف :

 

   در این قسمت کاربر می تواند رکوردهای موجود را حذف نماید . جهت انجام این کار کافی است مانند حالت نمایش رکورد مربوطه را پیدا کند و روی آن رکورد کلید   8 را وارد نماید . سیستم پس از نمایش اطلاعات رکورد روی صفحه ی نمایش و تایید کاربر ، رکورد را حذف می نماید .

 

هـ-تسهیلات :

 

با انتخاب این گزینه ، کادری با مولفه های ذیل مشاهده می گردد :

v    ذخیره اطلاعات جهت ارسال به رایانه ی دیگر :

با استفاده از این امکان ، بخش یا تمامی رکوردهای فایل را می توان روی دیسکت کپی نمود تا به کمک امکان تغذیه روی یک ماشین دیگر منتقل شود .

پس از ورود به این بخش ، محدوده ی اطلاعات برای ذخیره کردن سوال
می شود و کاربر می تواند بخش های مختلفی از اطلاعات فایل را با                                                  کردن اولین و آخرین رکورد هر بخش جهت ذخیره شدن انتخاب نماید .

v    تغذیه اطلاعات دریافتی از رایانه ی دیگر :

با استفاده از این بخش امکان دریافت اطلاعاتی را که توسط گزینه ی
ذخیره ، ذخیره شده ، وجود خواهد داشت .

طریقه ی عمل به صورت ذیل است :

۱- مشخص نمودن فایل ورودی

۲- وارد نمودن کلید   8 روی نام فایل

۳- شروع عملیات تغذیه و اضافه شدن اطلاعات به فایل

توجه :

چنانچه رکوردهای ورودی تکراری باشند ، این رکوردها نادیده گرفته می شوند ، مگر آن که کاربر کلید   8 را روی جایگزین رکوردهای تکراری وارد نماید ، در آن صورت رکوردهای تکراری جایگزین رکوردهای مشابه در فایل می شوند .

v    حذف گروهی رکوردهای فایل :

به کمک این بخش کاربر می تواند بخش هایی از رکوردها را به صورت گروهی و یک جا حذف نماید . پس از ورود به این بخش محدوده ی اطلاعات جهت حذف شدن سوال می شود و کاربر می تواند گروه های مختلفی از اطلاعات فایل را با تعیین کردن اولین و آخرین رکورد هر گروه جهت حذف شدن مشخص نماید .

v    تعریف کلیدهای حافظه :

توسط این بخش از سیستم کلیدهای F5 ،  F6،F7 و  F8مقدار
می پذیرند و در هنگام ورود اطلاعات می توان از آن ها استفاده نمود .

جهت استفاده از این امکان برنامه ی Com ، KeyBF باید در BAT.AUTOEXEC فعال شده باشد .

v    پوشش تایید تغییرات :

هنگام اصلاح رکوردها بعد از زدن Ctrl+End سیستم سوال می کند :

آیا تغییرات روی فایل انجام شود ؟

و پس از تایید کاربر رکورد ثبت می گردد . با استفاده از این قسمت از سیستم هنگام ثبت تغییرات ، این سوال حذف می گردد . این عمل به طور مستقیم توسط کلید  F3    هنگام ورود اطلاعات می تواند انجام شود .
به عبارت دیگر :

این قسمت امکان بودن یا نبودن پرسش را توسط کاربر ایجاد می کند .

v    تغذیه از طریق کد / جدول :

v    ستون های اطلاعاتی که مربوط به یک جدول می گردند را می توان به کمک این قسمت از سیستم توسط جدول انتخاب نمود یا فقط کد را وارد کرد که در این صورت سیستم شرح کد را نشان خواهد داد .

v    خروج :

با انتخاب این گزینه و وارد نمودن کلیدEnter می توان از صفحه ی نمایش خارج شد .

/ 0 نظر / 5 بازدید