عوامل تقویت حافظه --- دقت به هنگام مطالعه

برای اینکه بتوانیم مطلبی را بهتر به خاطر بسپاریم , لازم است با نیت قبلی و انگیزه مشخص شروع به مطالعه آن کنیم و به هنگام خواندن یا گوش دادن به  متن , تمرکز ذهنی و دقت کافی داشته باشیم . مطالعه کتابهای درسی و غیر درسی با اکراه و بی میلی و در حالت خواب الودگی و بی حوصلگی , زمینه به یاد سپاری مطالب را فراهم نمی سازد . باید توجه داشت که دقت به معنای دقیق ان امری انتخابی و مستلزم آمادگی قبلی , فعالیت هماهنگ اعضای حسی و دستگاه عصبی و عضلانی و بهره گیری از تجارب گذشته است.

/ 0 نظر / 11 بازدید