اطلاع رسانی

به منظور تشکر از زحمات مجریان طرح آزمایشی ارزشیابی توصیفی استان اصفهان ونیز نقد و

بررسی نظرات همکاران محترم؛جلسه ای در تاریخ سوم تیر ماه ۸۶ در محل سالن اجتماعات

شماره یک  سازمان اموزش وپرورش استان تشکیل می گردد.

در جلسه ی مذکور ؛مدیران ومعلمان پایه های اول تا سوم ابتدایی مدارس ذیربط؛به همراه

کارشناسان سازمانی؛شرکت خواهند داشت.

/ 1 نظر / 5 بازدید
شاپور آقايی

سلام نتيجه ی طرح ارزشيابی توصيفی از نظر کارکرد مشخص می نمايد اما به نظر من هنوز برخی از کتاب های درسی ابتدايی از جمله تعليمات اجتمايی با اين طرح سازگار نيستند به خصوص با آمدن طرح سنجش عملکردی ،ای کاش دفتر برنامه ريزی و تاليف ، برای اين کتاب ها هم فکری ميکرد.