ضرورت توصیف نتایج-- قسمت پنجم:سنجش تکوینی و معلم پژوهشگر

معلم وقتی بداند یادگیرندگان چه‏طور پیشرفت می‏کنند و در چه مواردی با دشواری مواجه‏اند، می‏تواند از این اطلاعات برای ایجاد تغییر و اصلاحات لازم در آموزش مانند تدریس مجدد، تلاش برای ارائه‏ی رویکردهای آموزشی جایگزین، یا پیشنهاد فرصت‏های بیشتر برای تمرین استفاده کند. معلم اندیشمند، هنگامی که هنوز فعالیت‏ها و کوشش‏های آموزشی و پرورشی در جریان هستند نیز به سنجش و ارزشیابی از آموخته‏های یادگیرندگان اقدام می‏کند. زیرا هدف او تنها آموزش دادن نیست؛ بلکه آموزش به منظور    یادگیری یادگیرندگان است. بنابراین، ا ین نوع سنجش (تکوینی) بازخوردهایی برای هدایت آموزش و بهبود یادگیری فراهم می‏کند. در واقع، ما باید به سنجش به مثابه بخش جدایی‏ناپذیری از فرایند یادگیری_ یاددهی نگاه کنیم که هدف آن کمک به یادگیری یادگیرندگان و عمق بخشیدن به آن است. بنابراین،  معلم اندیشمند با تفسیر نتایج سنجش و ارزشیابی      پیشرفت تحصیلی یادگیرندگان در ضمن فرایند آموزش، می‏تواند به مشکلات، نارسایی‏ها و بدفهمی‏های یادگیری یادگیرندگان پی ببرد. این آگاهی به معلم فرصت می‏دهد، هنگامی که هنوز فعالیت‏ها و کوشش‏های آموزشی و پرورشی در جریان هستند، نارسایی‏ها، بدفهمی‏ها و مشکلات یادگیری یادگیرندگان را رفع کند. این نوع رویکرد به سنجش و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی، از معلم یک پژوهشگر آموزشی می‏سازد.

/ 0 نظر / 4 بازدید