منتخبین نهایی فراخوان کشوری ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

ضمن تشکر از مشارکت عزیزانی که در فراخوان مقاله شرکت نمودند؛اسامی ده نفر برتر

فراخوان را که مقاله ی آنها به دبیرخانه ی کشوری ارسال خواهد شد؛به شرح ذیل اعلام

می نمایم.

با تشکر

سید محمدرضا موسوی زاهد

دبیر اجرایی فراخوان در استان اصفهان

۱-خانم مهری حسین هاشمی                            مهردشت

۲-خانم بهجت پهلوان صادق                              ناحیه یک اصفهان

۳-خانم سیما دزفولیان زاده                               ناحیه پنج اصفهان

۴-خانم لیلا داراب                                                شهرضا

۵-خانم فاطمه دستفروش                                    کاشان

۶-خانم فاطمه شفیعی                                       تیران وکرون

۷-خانم نسرین مرادی                                       شاهین شهر

۸-خانم زهرا حداد                                                شهرضا

۹-خانمها دینا ظهرابی وسعیده صانعیان                     میمه

۱۰-آقای مسعود چوپان نژاد                                  نجف آباد

/ 0 نظر / 10 بازدید