ارسال لوح فشرده همایش ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

به نام خدا

به یاری یکتا آفریننده ی جهان؛سری ۸تایی لوح های فشرده ی همایش ارزشیابی پیشرفت تحصیلی که در ۲۶ شهریور ماه ۸۵ در اردوگاه کشوری شهید بهشتی اصفهان بر گزار گردیدِطی نامه ی ۲۲۲۹۴/۲۴۰ -۱۳/۶/۸۶ به نواحی ومناطق استان ارسال گردید.

شایان ذکر است برای منتخبین همایش نیز سری جداگانه ای همراه با نامه ی فوق ارسال شده است که می توانند از کارشناسی سنجش وارزشیابی تحصیلی نواحی ومناطق متبوع خود دریافت نمایند.

با تشکر

دبیر همایش *سید محمدرضاموسوی زاهد

/ 2 نظر / 7 بازدید
شاپورآقايی

سلام خبر جالبی بود. خسته نباشید. افلاطون گوید :عقل انسان ،کمال نپذيرد، مگر آن گاه که خرسند باشد

ببخشيد کهوارد اين جا شدم چون جای نظرات ارزشيابی نيود جواب تگارش چه شد