اسامی راه یافتگان به مرحله دوم همایش کشوری ارزشیابی پیشرفت تحصیلی استان اصفهان*قسمت اول

ناحیه یک اصفهان

خانمهازهره شیشه گر-سهیلا وجدانی-صدیقه اهل زاده-مریم کاظمی-بهجت پهلوان صادق-فاطمه نصر اصفهانی

ناحیه دو

خانمهافریده ابهری-مهری میرزایی

ناحیه سه

خانمها فاطمه حسنی-صدیقه متین-اشرف معین

ناحیه چهار

خانمها زهره کریمی-زهرا جلالی-مهری حیدریان-مهین هدایت-زهرا صادقی

/ 0 نظر / 12 بازدید