آشنایی کاربردی با سیستم مکانیزه ی دوره عمومی **قسمت هفتم:گزارش سازی*۱

 پایگاه اطلاعاتی سیستم

(گزارشات مدیریتی وساخت آن)

از شماره ۵ صفحه ی اصلی می توان به عنوان یکی از مهم ترین   قسمت های برنامه ی Genedu نام برد .

 

    گزارشات مدیریتی مختلف در این قسمت طراحی و به صورت مشاهده ای و یا چاپی مورد استفاده قرار می گیرند .

 

شیوه ی استفاده از توانایی های موجود در پایگاه اطلاعاتی سیستم :

 

 ۱- بر روی منوی شماره 5 صفحه ی اصلی  ENTER کنید .

 

۲- کادر مربوط به این قسمت در مقابل شما قرار خواهد گرفت که ۶ گزینه ی مختلف را در بر می گیرد :

 

الف گزینه های ۱ تا ۴ مربوط به ایجاد پرونده ی SMRY که ۴ سطح کلاس ، مدرسه ، منطقه و استان را در بر می گیرد .

 

ب- گزارشات استاندارد :

 

گزارشاتی را که به طور مستقیم توسط شرکت طراحی و در سیستم قرار گرفته است را شامل می شود .

ج- طراحی گزارشات :

 

شامل طراحی و استفاده ی عام از گزارشات موجود و یا گزارشات دلخواه طراحی شده خواهد بود .

 

 

 

/ 0 نظر / 5 بازدید