خیالبافی کودکان-- مقدمه

در اهمیت آن گفته اند که کلیه اختراعات و ابداعات محصول تخیل است. آن را از نیرومندترین و همگانی ترین توانایی های بشری شمرده اند . زیرا هر کسی در طول مدت عمر و زندگی خود تخیلاتی دارد و در سایه آن موفقیت هایی را به دست می آورد.

(تبیان)

/ 0 نظر / 6 بازدید