/ 1 نظر / 12 بازدید
سید کریم مرتضوی دهاقانی

مدرسه امتحان می گیرد خدا هم امتحان می گیرد بیائید با هم مقایسه کنیم سوره مبارکه عنکبوت آیه ی شماره ی 2 و سوره مبارکه بقره آیه ی 155 1- در امتحان مدرسه بین امتحانات زمانی برای یاد گیری و آمادگی امتحان بعدی مشخص می شود امّا در امتحان الهی استمرار امتحانات لحظه به لحظه است . 2- در امتحان مدرسه کسی در التزام برای خراب شدن آن نیست امّا در امتحان الهی شیطان برای خراب شدن آن سوگند خورده است . 3- در امتحان مدرسه مراقبین کمک نمی کنند امّا در امتحان الهی خدا خود راه را نشان می دهد . (لنهد ینهم سبلنا) 4- پاداش موفقیت در امتحان مدرسه در این دنیا میسر است امّا پاداش موفقیت در امتحان الهی به دلیل محدودیت در این دنیا ؛ میّسر نمی باشد . 5- در صورت عدم موفقیت تعداد دفعات شرکت در امتحان محدودیت زمانی و مکانی دارد امّا در امتحان الهی در صورت شکست تا آخر عمر و در هر مکان امکان تجدید امتحان وجود دارد .