آخرین منوهای سیستم مکانیزه دوره عمومی-قسمت آخر

۱۰-در ارسال اطلاعات و نیز تهیه ی نسخه ی پشتیبان به موارد ذیل توجه شود :

الف تعیین نام فایل ZIP جهت ارسال اطلاعات به ماشین دیگر

 

Edu1B%T%.Zip

         ب  - تعیین نام فایل Zip جهت ذخیره سازی اطلاعات ( تهیه نسخه ی پشتیبان )

Genedu\Baup1\%%%%-  ۰/۰. Zip     

   ۱۱- همواره از اطلاعات خود بر روی دیسکت ( یا لوح فشرده ) نسخه ی پشتیبان تهیه کنید و حتی الامکان نام فایل ZIP که بیانگر تاریخ جاری است را تغییر ندهید

. ۱۲- نکات لازم در زمینه ی فایل های اصلاحیه ( Service Pack ) :

الف با دریافت هر فایل اصلاحیه ، شماره ی نگارش سیستم به شماره ی نگارش فایل اصلاحیه ارتقاء خواهد یافت .

ب- فایل های اصلاحیه ای که شماره نگارش آن کوچکتر از نگارش فعلی سیستم می باشد قابل دریافت نمی باشد .

ج- طراحی فایل های اصلاحیه به گونه ای است که هر فایل اصلاحیه شامل
کلیه ی فایل های قبلی نیز می باشد .

۱۳- همواره به پیام هایی که از سیستم اعلام می شود توجه نموده و در صورت انجام اقدام اشتباه در پی رفع آن برآیید به تعدادی از این گونه پیام ها در ذیل توجه نمایید :

الف کلید رمز اشتباه است : هنگامی که رمز اشتباه وارد می شود و باید رمز را صحیح وارد نمود .

ب- ویرایش مدرسه .............. کامل نیست : باید ویرایش مربوطه را انجام داد .

ج- ویرایش نوبت ............... کامل نیست : باید ویرایش مربوطه انجام گیرد .

۱۴- دیسکت هایی که برای ذخیره اطلاعات استفاده می شود باید سالم ، بدون ویروس و از نوع مرغوب باشد تا ذخیره سازی به نحو احسن صورت پذیرد .

 مقایسه دو سیستم EDU1 و EDU2 :  

دو سیستم مذکور که به ترتیب مربوط به دوره ابتدایی و راهنمایی تحصیلی می باشند در بسیاری از منوها و گزینه های مشروح صفحات قبل مشترک می باشند و مشابهت عمل و شیوه وجود دارد . لکن بر اساس ضرورت نوع دوره ی تحصیلی تفاوت های اندکی در بعضی از منوها وجود دارد که در این قسمت به آن می پردازیم :چاپ لیست جهت اعلام نتایج :جعبه ی فرمان منوی مذکور۹ گزینه را شامل می گردد :

۱-لیست دبیر

۲-لیست شفاهی ، عملی خرداد شامل دروس قرآن ( شفاهی کتبی ) ، عربی ( شفاهی ،کتبی ) ، علوم تجربی ( عملی کتبی )و حرفه و فن ( عملی کتبی )

۳-لیست شفاهی ، عملی شهریور

۴-لیست جهت اعلام نتایج نوبت اول

۵-لیست جهت اعلام نتایج نوبت دوم

۶-لیست جهت اعلام نتایج تجدیدی

۷-شرکت کنندگان نوبت دوم ( کلاسی )۸-شرکت کنندگان تجدیدی ( کلاسی )

گزینه های۷ و ۸ لیست ثبت نمرات شرکت کنندگان امتحانات نهایی سوم راهنمایی تحصیلی را ارائه می دهند .

 ۹-کارت ورود به جلسه ی امتحان نهایی که همانگونه که از عنوان گزینه مطرح است ، ارائه کارت ورود به جلسه ی شرکت کنندگان امتحانات نهایی سوم راهنمایی به کاربران توسط این قسمت خواهد بود .  دریافت نمرات دانش آموزان :علاوه بر گزینه های قبل 2 گزینه ی ذیل ضرورت آیین نامه ای در سیستم و در ارتباط با پایه ی سوم راهنمایی تحصیلی گنجانده شده است :-        ورود نمرات مستمر و نهایی-        ویرایش نمرات مستمر و نهایی چاپ کارنامه و ریز نمرات :در این قسمت مازاد بر گزینه هایی که در Edu1 اشاره شده دو گزینه ی ذیل در جعبه فرمان منوی مذکور وجود دارد :

۱-گواهینامه قبول شدگان ( مخصوص کلاس سوم راهنمایی )

۲--توصیه نامه ی تحصیلی ( مخصوص کلاس سوم راهنمایی )                     

 

 

                                                           

/ 0 نظر / 5 بازدید