یکی از قویترین روشها برای یادگیری(روش SQ3R) **قسمت دوم:مفهوم پیش خوانی

پیش خوانی:     

درسی را که می‌‌خواهید بخوانید، ابتدا پیش خوانی کنید. سعی کنید برای

پیش خوانی از روش زیر استفاده نمایید:

- نگاهی سریع و گذرا به متن بیندازید.


- نکات مهم و کلیدی را بیابید.


- سؤالات و تمرین های آخر درس را مرور کنید.


- پاراگراف اول و آخر و خلاصه درس را به شیوه ای گذرا بخوانید.

/ 0 نظر / 15 بازدید