اسامی راه یافتگان به مرحله دوم همایش کشوری ارزشیابی پیشرفت تحصیلی استان اصفهان*قسمت سوم

بن رود

آقایان حبیب اله معتمدی؛سید رضا طباطبایی

خانم زینت مهرآبادی

بوئین ومیاندشت

علی رضائی؛مختار خدادادی؛علیرضا شفیعی؛غلامعلی رفیعی افوسی

خانم معصومه دوست محمدی

پیربکران

خانم محبوبه اسداللهیان؛مهرنوش رحیم پور

تیران وکرون

خانم فاطمه شفیعی؛فرشته واعظ تیرانی؛بی بی سلطانی؛آزاده امینی؛معصومه حسینایی

آقای محمد دادخواه

جرقویه علیا

رضا منصوری

جلگه

خانمها بتول ناظمی؛زهرا جعفری

جی

خانمها زهره انگبینی؛اعظم جعفری؛خدیجه هاشمی نسب؛فریبا امان کیان؛

خدیجه علی اکبری؛عصمت کارپرداز؛اشرف جهانشاهی؛افسانه کاظم عابدین؛

زهرا فرجی

چادگان

خانم فاطمه امیر حاجلو

/ 1 نظر / 3 بازدید

با عرض سلام وخسته نياشيدل طفاسوالات امتحانی سوم راهنمايی خرداد۱۳۸۶راارسال فرماييد. تاچندلحظه ی ديگر منتظرجواب شماهستم