جایگاه کتاب‏خانه در مدرسه

کتاب‏خانه یک واحد آموزشی فعال در مدرسه است که نقش بسیار مهمی در آموزش‏وپرورش دانش‏آموزان دارد. اما  در نظامآموزشی ما، اهمیت کمتری به آن داده می‏شود. زیرا تلقی از آموزش‏وپرورش، فقط انتقال مطالب کتاب‏های درسی و اندوخته‏های ذهنی معلم به دانش‏آموز است. در چنین دیدگاهی، دانش‏آموز به کتاب‏خانه نیازی ندارد و به آن مراجعه نمی‏کند. کتاب‏خانه مرکز یادگیری و نیز مرکز منابع اطلاعاتی ماست. لذا مسئولان و مربیان و معلمان باید برای پویایی کتاب‏خانه‏های مدارس تلاش کنند تا این کتاب‏خانه‏ها جایگاه واقعی خود را به دست آورند. در این باره، توجه به نکات ضروری است:

*‏ بهبود وضعیت کتاب‏خانه هم از نظر کیفی و هم از نظر کمی؛

* فراهم کردن کتاب‏های جذاب متناسب با سن، نیاز، درس و دوره‏ی تحصیلی دانش‏آموزان؛

* مراجعه‏ی معلمان و سایر کارکنان به کتاب‏خانه‏ی مدرسه برای مطالعه و تحقیق؛

* ارجاع دانش‏آموزان به کتاب‏خانه برای انجام تکالیف محوله؛

* طبقه‏بندی کتاب‏ها طبق اصول علمی کتاب‏داری، و به صورت نیاز و قا بل دست‏رس؛

* در نظر گرفتن مکانی برای مطالعه و یادداشت‏برداری در کتاب‏خانه؛

* تشکیل بعضی از کلاس‏ها در کتاب‏خانه؛

* آشنا کردن دانش‏آموزان با شیوه‏های استفاده از کتاب‏خانه و روش‏های صحیح مطالعه؛

* برگزاری مسابقات کتاب‏خوانی به مناسبت‏های گوناگون؛

* نصب مطالب جدید و جالب علمی، ادبی و... روی تابلوی اعلانات ویژه‏ی کتاب‏خانه.

 

/ 0 نظر / 7 بازدید