نکات ویژه در مدیریت کلاس

مربى باید بداند چگونه مى‏تواند جوانى را که بین دو راهى مانده و مى‏خواهد اسلام را بشناسد و با سرچشمه زلال اسلام رابطه برقرار کند، جذب نماید . پس:

1 - سعى کنید براى تدریس، شروع خوب، گیرا و جذابى داشته باشید .

2 - در تدریس خود به این آمار توجه داشته باشید که گفته‏اند: 75% یادگیرى از طریق چشم و 13% از طریق گوش و 12% از طریق بقیه حواس انجام مى‏گیرد .

٣ - براى پاسخگویى به سؤالات، جوابهاى قانع کننده‏اى داشته باشید و پاسخ سؤالات را با کلماتى مانند «ظاهرا» ، «فکر مى‏کنم‏» ، «تقریبا» و «احتیاطا» ندهید .

۴ - هرگز مطالب مشکوک و ظنى را بصورت قطعى بیان نکنید و درباره مطالبى که نسبت‏به آن آگاهى ندارید، سخنى نگویید .

۵ - برگه یادداشت رئوس مطالب را همیشه در جاى خاصى مانند کیف یا جیب و یا لاى دفتر و کتاب قرار دهید .

۶ - حتما پس از پایان یافتن درس لحظاتى درنگ و تامل کنید، شاید شاگردان سؤال و یا کارى داشته باشند .

٧ - اگر سؤالى مطرح مى‏کنید در نهایت آن را بى‏جواب نگذارید .

٨ - در موارد اختیارى، موضوع درس را براساس نیاز و علاقه شاگردان انتخاب کنید .

٩ - در هنگام سؤال کردن، از جاهاى مختلف کلاس درس را بپرسید و این کار را از یک جاى بخصوص انجام ندهید .

١٠ - مدرک و ماخد مطالب را صحیح و دقیق ذکر کنید .

١١- اگر جواب سؤالى را به بعد موکول مى‏کنید آن را یادداشت نمایید و جوابش را در جلسات بعد بدهید .

١٢ - گاهى یک مکث کوتاه و نگاه به اطراف کلاس جهت جلب توجه شاگردان ضرورى است .

/ 0 نظر / 5 بازدید