همایش

اطلاعیه ی شماره ۸

دبیرخانه ی همایش اصول حاکم بر ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

پس از اتمام مرحله ی پالایش مقالاتَ؛ تعداد۳۱۶ مقاله که حائز

امتیاز ۳۳تا۵۰ بوده اند به مرحله ی بررسی محتوایی توسط

هیات علمی همایش رسیده اند که اسامی صاحبان مقالات مذکور به زودی از طریق این وبلاگ اعلام خواهد شد.

شایان ذکر است از این عزیزان جهت شرکت در همایش فوق که در ۲۷تیرماه ۸۵ برگزار می شود؛دعوت به عمل خواهد آمد.

سایر مقالات که حائز امتیاز مذکور نبوده اند؛همراه با یک جلد کتاب

به رسم یادبود شرکت درفراخوان؛از طریق ادارات آموزش وپرورش نواحی ومناطق مربوطه ؛به صاحبان آن عودت می گردد.

دبیر همایش

سید محمدرضا موسوی زاهد

/ 0 نظر / 18 بازدید