عوامل از بین رفتن خلاقیت وانگیزه کودکان در محیط خانواده

- تاکید بیش از حد والدین بر هوش و حافظه کودک

- ایجاد رقابت میان کودکان

- تاکید افراطی بر جنسیت کودک 

- قرار دادن قوانین خشک و دست و پا گیر در منزل

- عدم آشنایی والدین با مفهوم واقعی خلاقیت

- انتقاد مکرر از رفتارهای کودک

- بیهوده شمردن تخیلات کودک

- عدم شناسایی علائق درونی کودک

- عدم وجود حس شوخ طبعی در محیط منزل

- تحمیل نقش بزرگسال به کودک

/ 0 نظر / 4 بازدید