وضعیت ارزشیابی توصیفی در سال تحصیلی 88-87

به لطف خدا؛تحولی موثر در روند ارزشیابی تحصیلی  در دوره ی ابتدایی کشور

قطعیت پیدا نمود.

بر اساس مصوبه ی هفتصد وشصت ونهمین جلسه ی شورای عالی آموزش وپرورش؛دوره ی اجرای آزمایشی ارزشیابی توصیف اتمام یافته وبه طورقطعی وسراسری ؛به تدریج در تمام پایه های دوره ی ابتدایی اجرا خواهد شد.

شیوه ی اجرا:

سال تحصیلی ٨٨-٨٧:

اجرا در کلاسهایی که آمادگی لازم را دارا می باشند.(براساس تصمیم استانها)

سال تحصیلی ٨٩-٨٨:

 تمامی کلاسهای اول مدارس ابتدایی کشور

از سال تحصیلی ۹٠-٨٩ به بعد:

این روند در پایه های بالاتر (تا پنجم ابتدایی)ادامه خواهد یافت.

شایان ذکر است در مدارسی که در سالهای قبل به صورت آزمایشی مجری طرح بوده اند؛علاوه بر

پایه های اول تا سوم؛درپایه ی چهارم  نیزارزشیابی توصیفی اجرا خواهد شد.

/ 0 نظر / 5 بازدید