عوامل موثر در پرورش خلاقیت دانش آموزان را بهتر بشناسیم-- قسمت اول

در واقع هر آنچه که بتوان از آن برای مهم تر جلوه دادن نمایش اختراعات و آثار شاگردان استفاده کرد، به تحقق این منظور کمک خواهد کرد. می توان ترتیب چیدن میز و نیمکت ها را بر حسب موضوع درسی کلاس تغییر داد و آن ها را به شکل دایره برای بحث های جمعی یا به شکلی که برای کارهای دو سه نفره مناسب باشد، تنظیم کرد. با توجه به هر برنامه درسی، وسایل کمک آموزشی لازم نیز باید در دسترس دانش آموزان باشد؛ وسایلی به نام قطب نما، نقشه، اطلس، نوار کاست، دایرة المعارف و اسباب بازی.

در دسترس بودن چنین وسایلی، به خصوص هنگامی که به آن ها نیاز است، می تواند تأثیری قطعی و مهم در پرورش رفتار خلاق ایفا کند.

منابع:

1- پال تورنس، استعدادها و مهارتهای خلاقیت و راههای آزمون و پرورش آن، ترجمه حسن قاسم زاده، 1375.

2- دوریس. چی. شل کراس، آموزش رفتار خلاق و استعدادهای درخشان در دانش آموزان، ترجمه مجتبی جوادیان، 1378.

3- سید محمد میرکمالی، تفکر خلاق و باروری آن در سازمان های آموزشی، 1378

4- دکتر افضل السادات حسینی ماهیت خلاقیت و شیوه های پرورش آن1378.

5- فاطمه میر افضل، نقش مهم در پرورش خلاقیت، 1371

پرفسور حسابی

مجله رشدآموزش ابتدایی، شماره2

 

 

/ 0 نظر / 10 بازدید