/ 3 نظر / 7 بازدید
سید کریم مرتضوی

ااي معلم اي نگيني سبز بر انگشتر دستان ما اي كه گفتارت چراغي هست بر تاريكي افكارما روزت مبارك استاد ارجمند جناب آقای موسوی زاهد این حقیر بر خود واجب میداند از حضور سبز و پربرکت شما در همایش دبیران و مدیران منطقه دهاقان با موضوع سنجش و ارزشیابی تقدیر و سپاسگزاری نماید

فرزاد

خوب بود[لبخند]

فرزاد

خوب بود[لبخند]