عوامل موثر در تواضع معلم برای مدیریت کلاس

پیامبر اکرم‏صلى الله علیه وآله فرموده اند:

من تواضع لله رفعه الله و من تکبر وضعه الله

 هر کس براى خدا فروتنى کند، خداوند او را بالا مى‏برد

و هر کس تکبر کند، خداوند او را پست گرداند .

بزرگى و عظمت مربى ثمره تواضع و خلوص اوست، از اینرو:

1 - هرگز کودکان و نوجوانان را خدمت کار خود ندانید .

2 - طورى سخت‏گیرى نکنید که مجبور شوید آن را کاهش دهید .

3 - به شاگردان خود اجازه سخن گفتن و سؤال کردن بدهید .

4 - سخن شاگردان خود را بى‏مورد قطع نکنید .

5 - انتظار نداشته باشید که شاگردان از شما اطاعت کورکورانه داشته باشند .

6 - با کودکان و نوجوانان برخوردى متواضعانه و مناسب داشته باشید .

7 - تجربیات تدریسى خود را در اختیار دوستان خود قرار دهید .

8 - اوقات استراحت و زنگ تفریح دانش‏آموزان را نگیرید .

9 - تا آنجا که امکان دارد شاگردان را از کلاس محروم نکنید .

10 - کودکان و نوجوانان را طورى هدایت کنید که خودشان اعمال و کردارشان را کنترل نمایند .

1١ - به حرف شاگردان خود گوش دهید و حتى به تذکرات آنان توجه کنید .

١٢ - براى کودکان و نوجوانان کلمه «ساکت‏» ، «هیس‏» و مانند آن را زیاد بکار نبرید .

١٣ - از شاگردان خود نخواهید که همواره سکوت باشند و هیچ حرفى نزنند و هیچ حرکتى از خود نشان ندهند .

/ 0 نظر / 8 بازدید