نکاتی مهم برای مدیران مدارس

مدیر باید:

* مشارکت افراد را در تصمیم گیری برانگیزاند،

* قبل از سپردن کار به دیگران، با آنان مشورت کرده و کار را کاملاً توجیه کند،

* از دستور دادن و برخورد آمرانه بپرهیزد،

* برنامه های آموزشی و درسی را اصل قرار دهد و از کارهای سلیقه ای و شخصی بپرهیزد،

* برخورد صادقانه را با همکاران فراموش نکند،

* در جریان یاددهی- یادگیری، دانش آموزان و یادگیری را هدف قرار دهد،

* به آنچه می گوید، عمل کند و از برخورد دوگانه بپرهیزد،

* به پیشنهادهای همکاران برای اصلاح امور مدرسه توجه کند و پاداش دهد،

* تفاوت های افراد را مورد توجه قرار دهد،

* همکاران خود را دوست داشته باشد و به آنان احترام بگذارد،

*  با ظاهر آراسته و مرتب در محل کار حاضر شود،

* نقاط ضعف کارکنان را همراه با بیان نقاط قوت آنان گوشزد کند،

* به حرف های آنان خوب گوش فرا دهد،

*  کمتر حرف بزند( بیشتر گوش باشد تا زبان )،

* از مافوق خود به احترام یاد کند،

* افراد را با القاب محترمانه صدا کند.

(دکتر حیدر تورانی)

/ 1 نظر / 4 بازدید
سروش

چت بدون یاهومسنجر! بیا ebuddy.ir