انواع ارزشیابی --- نرگس صدیق

ارزیابی بازندگی ما عجین است . همچنین اعمال و رفتار ما دائما مورد ارزشیابی قرار می گیرد . قرآن کریم می فرمایید : « الذی خلق الموت و الحیوه لیبلوکم ایکم احسن عملاً وهو العزیز الغفور »  خدایی که مرگ و زندگانی را آفرید که شما بندگان را بیازماید تا کدام نیکو کارتر است و او مقتدر و آمرزنده است .

بیان مسئله و اهمیت موضوع

    بر پایه ی منابع تاریخی در زمان شاپور پادشاه ساسانی در جندی شاپور ، برای دانشجویان پزشکی امتحان و آزمایش برگزار می شدو به شرکت کنندگان در امتحان به شرط موفقیت اجازه نامه پزشکی داده می شد . همچنین در قرن هفتم  هجری چون تعداد داوطلبین ورود به مدرسه مستنصریه بغداد از ظرفیت مدرسه بیشتر بود از شاگردان هنگام ورود به مدرسه امتحان می گرفتند و از میان آنان تعداد لازم را انتخاب می گردند در مدارس دوره ی قاجاریه معلم هر روز و هر هفته از شاگردان خود درس می پرسیده و توانایی او را از طریق امتحان ارزیابی می گرده است .

    در ایران ارزیابی آموزشی به عنوان یک حوزه تخصصی مستقل ، اولین بار در دانشگاه بوعلی همدان در سالهای دهه 1350 شمسی رواج پیدا نمود در این دانشگاه ارزیابی آموزشی به عنوان یک دوره آموزشی مورد نظر قرار گرفت و مقالاتی نیز در این باره چاپ و منتشر شد .

    اولین ارزیابی رسمی در مقیاس وسیع توسط جوزف مایرس در آمریکا در فاصله سالهای 98-1897 از طریق مطالعه مقایسه ای عملکرد نوشتن بیش از 3000 دانش آموز شهری صورت گرفت و نیز سهم رابرت سر اندیک در بحث ارزشیابی در  اوایل دهه 1900 را نمی توان نادیده گرفت . به عبارت دیگر تا سال 1930 فعالیت و عملکرد تحصیلی دانش آموز ، پایه و اساس ارزشیابی را تشکیل می داد . در واقع کاربردهای جدید ارزشیابی از هنگام جنگ جهانی دوم شروع شد در جایی که ارتش آمریکا دریافت برای هدایت هواپیما های جنگی و سایر مشاغل نیاز به استخدام و ارزیابی افراد کار آزموده ای دارد که بتوانند مواقع ضروری با توجه به اطلاعات جمع آوری شده صحیح ترین و سریع ترین تصمیمات را اتخاذ کند .

رالف تایلر در فاصله سالهای 1930 تا 1954 ضمن فعالیتهای خویش به این نتیجه رسید که یک برنامه درسی آموزشی باید حول هدف های آموزشی مشخص سازمان و تدوین یابد . قضاوت در مورد موفقیت یاعدم موفقیت برنامه باید با توجه به میزان موفقیت فراگیران انجام پذیرد . بدین ترتیب تایلر ارزشیابی آموزش را به یک «فرآیند تعیین میزان انطباق هدف ها و عملکردهای برنامه» تبدیل نمود در واقع
 تایلر بنیانگذار ارزشیابی آموزش است .

در نیمه دوم دهه 1960 ارزشیابی آموزشی به عنوان یک حوزه تخصصی جدید و مستقل مورد قبول واقع گردید که موفقیت این حوزه مرهون زحمات و تلاشهای افرادی چون هاموند ( 1972) مایکل ( 1967) استیک ( 1975) پایهام ( 1971 ) و استافل بیم ( 1971) می باشد که به توسط شیوه ها و الگوهای ارزیابی پرداختند .

ارزشیابی یادگیرنده Assessment of learning / student-Evaluation .

          منظور از ارزشیابی فراگیران عمدتاً ارزشیابی از پیشرفت تحصیلی (Academic Achievement ) یا ارزشیابی از میزان یادگیری (Learning ) آنان است با این وجود در یک برنامه کامل ارزشیابی دانش آموزی متغیرهای دیگری چون استعداد ، هوش ، شخصیت ، نگرش ، علاقه و جز اینها نیز در نظر گرفته می شوند . برای این منظور داده های زیادی جمع آوری می کردند و و سایل مختلف اندازه گیری مورد استفاده قرار می گیرد . از جمله وسایل اندازه گیری مورد استفاده می توان موارد زیر را نام برد : آزمون های معلم ساخته و میزان شده ، پروژه های کار عملی ، گزارش های شفاهی و مشاهدات رسمی و غیر رسمی .استفاده از نتایج ارزشیابی دانش آموزی به ویژه نتایج ارزشیابی پیشرفت تحصیلی نه تنها برای قضاوت در باره عملکرد یادگیرندگان . بلکه برای داوری در باره اثر بخشی کیفیت آموزش و روشها و مواد آموزشی نیز مفید هستند .

    عمده ترین ملاک قضاوت در ارزشیابی آموزشی ، هدفهای آموزشی از پیش تعیین شده هستند در آغاز هر درس خود هدفهایی را در اختیار یادگیرندگان قرار می دهند و از آنان می خواهند تا در کوشش های یاد گیری خود به آنها برسند . بنابراین ارزشیابی پیشرفت تحصیلی که مهمترین نوع ارزشیابی آموزشی است تعیین می نماید که دانش آموزان تا چه میزانی به هدفهای آموزشی از پیش تعیین شده رسیده اند ( سیف 1375 ص 84)

مدرسین علوم تربیتی ، آموزش وپرورش را به عنوان یک سلسله فعالیت هایی منظم می دانند که در جهت ایجاد تغییرات مطلوب در رفتار فراگیر صورت می گیرد . با توجه به این تعریف هرگز نمی توان بدون اندازه گیری و ارزشیابی تغییرات ادعا نمود که آموزش صورت گرفته است هر روال آموزشی سرانجام به نوعی ارزشیابی منجر می گردد .

    مربیان روشهای مختلف را برای تعیین پیشرفت دانش و آموخته های فراگیران به کار می برند از مشاهده های ساده ی فعالیت های فراگیران در زمین بازی تا اجرای آزمون های جامع .

    امروزه معلمین باید آمادگی لازم را داشته باشند تا به سادگی از بین روشهای متعددی که برای اندازه گیری و ارزشیابی وجود دارد آن را که به بهترین نحو ممکن مناسب با موقعیت و شرایط ویژه ای از ارزشیابی آموزشی است انتخاب نمایند .

همچنین باید قادر به اجرای هر روش تفسیر و تعبیر نتایج حاصل از آن نیز باشند
(نادری و سیف نراقی 1374 ص 19 ) تا اوایل قرن بیستم اندازه گیری و ارزشیابی به شکل های تصادفی و نا منظم صورت می گرفت و هیچگونه شیوه خاصی برای آن به کار گرفته نمی شد و اصولاً تاریخ شروع استفاده از روشها ی اندازه گیری و ارزشیابی به گونه های رایج از قریب یک صد سال پیش ضبط شده است ( نادری 1374)

اولین نوع روش اندازه گیری و سنجش که در موقعیت های آموزشی رسمی به نام کلاس درس صورت می گرفت .همان پس دادن مطالب یا موضوع فراگرفته شده به صورت شفاهی و از حفظ بوده است این روش تقریباًتا اواسط قرن گذشته تنها روش اندازه گیری و سنجش بوده است . در اواخر قرن نوزدهم مربیان تربیتی به نقایص این روش پی برده و روش ادغام شده این روش را با آزمون های کتبی ارائه دادندکه با استقبال روبرو شد . معلمین شروع به استفاده بیشتر از آزمون های کتبی نموده و این دوره به عصر امتحانات انشایی و آزمون های مساله ای معروف شد با این حال آزمون های شفاهی نیز هنوز متداول است و در برخی موارد بهترین روش محسوب می شوند . اما با این حال آزمون های کتبی مکمل آزمون های شفاهی بوده که سبب می شود آموخته های فراگیران دقیق تر و غنی تر اندازه گیری شود .
( نادری 1374 ص 20 و 21)

اهداف ارزیابی

    ارزیابی ، عمل قضاوت روی کیفیت کار دانش آموزان می باشد . همچنین به عنوان روشی برای حمایت از یادگیری دانش آموز و ارزیابی برآیندهای مورد انتظار از آن می باشد ( 1996 ، HEQC ) ، در حالی که این هدف اصلی ارزیابی می باشد ، موارد دیگری نیز در آموزش وپرورش مد نظر است که عبارتند از : فراهم کردن بازخورد ارزشمند به دانش آموزان در باره پیشرفتشان وضعیت شغلی و تحصیلی آینده اشان ارزیابی همچنین به عنوان محرک قوی تحصیلی و مطالعه بوده وعلاوه بر این بازخوردی برای کارآیی آموزش و پرورش به عنوان یک موسسه فراهم می کند و یک نشانه کاربردی از کیفیت می باشد .

بدون توجه به نوع ارزیابی سه هدف اصلی از ارزیابی عبارت است از :

1 -  ارزیابی عملکرد دانش آموزان در رابطه با اهداف برنامه خاص مورد نظر

2 -  ارزیابی جزء منسجمی از فرآیند آموزش و یادگیری باشد و نه به سادگی وسیله ای برای اندازه گیری آنچه کسب شده است .

3 -  ارزیابی باید دانش آموزان را به خود ارزیابی و بازتاب روی یادگیریشان تشویق نماید . در آموزش وپرورش این یک اصل است که هیچ دانش آموزی براساس نژاد ، مذهب ، سیاست ، جنسیت ارزیابی نمی شود .

یکی از مهم ترین جنبه های ابهام برانگیز ارزیابی تعداد اصطلاحات مختلفی است که  اصل برای یک چیزی ، یکسان بکار می رود معمول ترین اصطلاحات به کار رفته شامل :

Measurement ( اندازه گیری )

Assessment ( ارزیابی ، سنجش )

Evaluation ( ارزشیابی )

Test ( آزمون )

Examination ( امتحان )

توجه به ابعاد ارزیابی نیز مهم می باشد :

ابعاد مفهوم ارزیابی عبارتند :

* رسمی                 * غیر رسمی

* کمی                 * کیفی

* اتفاقی                  * مداوم

* تکوینی               * پایانی

* معلم محور              * دانش آموز محور

* هنجار محور         * ملاک محور

* موفقیت و دستیابی به هدف      * استعداد شخصیت

* مداد کاغذی            * شفاهی عملی

در حالی که ارزیابی یکی از جنبه های مهم آموزش و یادگیری است ، ارزیابی بیش از حد نیز پیامدهای نا مطلوب به همراه دارد . Brown و همکاران ( 1994) اشاره می کنند. ارزیابی بیش از حد ممکن است منجر به پوشش سطحی محتوی شود تا بیشتر به درک عمیق آن .

براوان و همکاران ( 1997) هفت سئوال را پیشنهاد می کنند که موقع ارزیابی کتبی از خود بپرسید ؟

1 برآیند های مورد انتظار ارزیابی کدامند ؟

2 -  برآیندهای مورد انتظار چه توانمندی ها و مهارت هایی را در بر می گیرند ؟

3 آیا روش ارزیابی انتخابی با مهارت وبرآیندهای مورد انتظار همخوانی دارد ؟

4 آیا روش به طور نسبی بر حسب وقت دانش آموز و  وقت پرسنل موثر و کارا است؟

5

/ 4 نظر / 49 بازدید
نرگس کوثری مقدم کارشناس ارشد برنامه ریزی درسی

با سلام و خسته نباشید.مطالب وبلاگ بسیار جالب و کاربردی است.موفق باشید.

مسعود

با سلام مطالب خیلی جامع و خوب بود متشکرم

ok

امید محمدی نجات

سلام.درصورت امکان روش split halves method را برای من به طور کامل شرح دهید