آشنایی باسیستم مکانیزه دوره عمومی-قسمت هفتم:گزارش سازی-6

نحوه ی نمایش گزارش :

گزارش های سیستم معمولا بر اساس طبقه بندی موجود در ساختمان گزارش نمایش داده می شود . برای واضح شدن موضوع به مثال ذیل توجه نمایید :گزارشی با عنوان ( درصد های پایانی دانش آموزان دختر ) طراحی نموده ، مراحل اجرایی را انجام می دهیم . سطوح در نظر گرفته شده برای گزارش به ترتیب ذیل بوده :منطقه ، پایه ، جنسیت مدرسه ، مدرسه و کلاس نحوه ی نمایش به شرح ذیل خواهد بود :اولین سطح : نمایش مناطق ۴۰ گانه استان دومین سطح : که با انتخاب یکی از مناطق استان صورت می پذیرد ، نمایش دهنده ی پایه ی تحصیلی می باشد . سومین سطح : جنسیت انتخابی ( در این گزارش دختر ) نشان داده خواهد شد .چهارمین سطح : شامل تمامی مدارس دخترانه ی منطقه ی انتخابی را در بر خواهد گرفت . پنجمین سطح که آخرین سطح گزارش ما می باشد ، کلاس های مربوطه در یک مدرسه ی انتخابی توسط کاربر را نشان می دهد . توجه :رجوع از یک سطح به سطح دیگر توسط زدن کلید Enter  و بازگشت به سطوح قبلی توسط کلید Esc میسر می گردد . جستجو در هنگام نمایش گزارش :

چنانچه کاربر اراده نماید صفحات خاصی از گزارش را مشاهده کند می تواند از طریق انتخاب کلید F2 به این موضوع دست یابد . با فشار دادن کلید کادری مشاهده میشود که دارای 3 پارامتر مجزا می باشد .

ستون

شرط

مقدار

ستون :

عناوینی که در سمت راست گزارش موجود می باشد با زدن مکرر کلید اینتر به ترتیب نمایش داده می شود و قابلیت انتخاب را برای کاربر فراهم می سازد .

 شرط : 

 در مقابل این عنوان مورد نظر با فشار دادن متوالی کلید Enter  به طور اتوماتیک ظاهر می گردد . سه شرط ( مساوی ، نامساوی و محدوده ) قابل تعیین می باشد .

مقدار  : 

 در این ردیف مقدار اطلاعاتی که بایستی شرط در مورد آن اعمال گردد ، تعیین می شود . با توجه به نوع داده ، این مقدار به یکی از دو روش مستقیم ( دریافت از صفحه کلید) یا انتقال از جدول ) تعیین خواهد شد .درصورت استفاده ازشرط ، محدوده در ردیف اول و مقدار خاتمه محدوده در ردیف دوم تعیین می گردد . با فشار دادن کلید 8 عمل جستجو برای مقدار مورد نظر انجام گرفته و
مکان نما روی سند یافت شده قرار می گیرد .
فشار دادن مجدد کلید F2 و 8 موارد بعدی را در اختیار کاربر قرار می دهد . در صورتیکه سندی با مورد ذکر شده وجود نداشته باشد پیغام : یافت نشددر صفحه نمایش ظاهر می گردد .به این مساله باید توجه داشت که جستجو از محل قرار گرفتن مکان نما تا انتهای گزارش صورت می پذیرد . به همین جهت در تعیین موارد جستجو ، مکان نما باید در اولین خط گزارش قرار داشته باشد .  (( مشخص نمودن نوع گزارش )) :با تعیین نوع گزارش در پی آنیم تا مشخص شود گزارش کاغذی مورد نظر تا چه سطح طبقه بندی ارائه گردد . با فشار دادن کلید Enter در ردیف نوع گزارش ، سطوح مختلف انتخابی نمایان می شود . در گزارش مثالی قبل جدول نوع گزارش شامل موارد ذیل خواهد بود : 

سطح ۱منطقه

سطح ۲

پایه

سطح۳

جنسیت مدرسه

سطح۴

مدرسه

سطح۵

کلاس
نحوه ی عمل این سطوح در قسمت نمایش توضیح داده شد .  (( مشخص نمودن سرفصل گزارش )) :کاربر می تواند تعدادی از سطوح طبقه بندی ( Break ) را به عنوان سرفصل گزارش تعیین نماید .از طریق این انتخاب سطوح مورد نظر از حالت ستونی ( موجود در مشخصات گزارش ) خارج و به عنوان سرنوشته در گزارش چاپ می گردد . هر سرفصل در صفحه ای مجزا چاپ می شود . لذا به تغییر هر یک از سطوح سرفصل ، صفحه ی جدیدی برای چاپ آن اختصاص می یابد .جدول ذیل گونه هایی از انتخاب نوع گزارش و سرفصل را نشان می دهد : 
سطحنوع گزارشسرفصلشرح۱منطقه-انتخاب سرفصل میسر نمی باشد چون منطقه بالاترین سطح طبقه بندی است .۲پایهمنطقهمنطقه سرفصل می باشد .۳جنسیت مدرسهمنطقه پایهمنطقه و پایه می توانند به صورت مجزا انتخاب شوند .۴مدرسهمنطقه/ پایه/ جنسیت مدرسههر یک از ۳ مورد می توانند سرفصل باشند . ۵کلاسمنطقه/ پایه/ جنسیت /مدرسههر کدام از این پارامترها قابلیت سرفصل بودن را دارند .
/ 1 نظر / 4 بازدید
ابوالقاسم مهری

جناب آقای موسوی زاهد سلام علیکم ضمن عرض سلام وخسته نباشید بنده همکار شما در یکی از ادارات منطقه هستم(کارشناسی امور اداری)دوست دارم مقاله آموزشی شما در رابطه با ساخت گزارش را به طور یکجا و به صورت چاپ شده داشته باشم خواهشمندم بنده را راهمایی کنید.