آمار همایش

اطلاعیه شماره۳دبیرخانه همایش اصول حاکم بر ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

بدینوسیله تعداد مقالات ارسالی به دبیرخانه همایش تا پایان روز پنجشنبه ۴اسفند ماه جاری به شرح ذیل اعلام می گردد:

محورهای فراخوان                                                              مقالات رسیده

**استفاده از انواع ارزشیابی                                                        ۲۶۰ جلد

**ارزشیابی از فعالیتهای گروهی                                                   ۱۴ جلد

**استفاده از ارزشیابی در بهبود فرایند....                                       ۱۶۱ جلد

**تنوع روش ها وابزارها....                                                           ۷۹ جلد

**تاکید بر نوآوری وخلاقیت...                                                       ۴۳جلد

**سایر عناوین                                                                         ۱۶۰جلد

جمع مقالات رسیده به دبیرخانه همایش تاکنون ۷۱۶جلد می باشد.

با تشکر

/ 0 نظر / 6 بازدید