آشنایی با لوح فشرده اختلالات یادگیری

لوحهای فشرده ی مذکور توسط سازمان آموزش وپرورش تهران تهیه وبه وسیله ی کارشناسی مشاوره ی دوره ی عمومی سازمان اصفهان ؛تکثیر ودر اختیار نواحی ومناطق تابع ی استان قرار گرفته است.

توجه:

شکل ظاهری هر لوح فشرده در ذیل ارائه می گردد.برای آگاهی از موضوع هر لوح بر رویِ تصویر مربوطه کلیک نمایید.

View Full Size Image                                             

                          

 

     

/ 0 نظر / 7 بازدید