نقش ارتباط کودکان با والدین

تحقیقات جدید صورت گرفته در دانشگاه ریدینگ نشان می دهد، کودکان و به خصوص پسرانی که در سال های‌ اول زندگی رابطه سستی‌ با مادران خود دارند، در دوران کودکی بیشتر دچار اختلالات رفتاری می شوند.

به نقل از Science Daily، تحقیقات صورت گرفته روی ۶ هزار کودک ۱۲ سال به پایین نشان می‌دهد که ارتباط نزدیک بین کودکان و والدین در رشد کودکان نقش به سزایی‌ ایفا می‌کند.

کودکانی‌ که ارتباط نزدیکی‌ با والدین خود دارند حمایت عاطفی‌ و آرامش بیشتری را دریافت می‌ کنند.

در مقابل، کودکانی‌ که رابطه سستی با والدین خود دارند بیشتر احساس طردشدگی، دلسردی‌ و ناسازگاری می کنند که آن ها را در معرض مشکلات رفتاری قرار می دهد.

تحقیقات جدیدی که به تازگی‌ انجام گرفته نشان می دهد که کودکان به ویژه فرزندان پسری که رابطه سست و ضعیفی با مادران خود دارند، بیشتر از سایر کودکان دچار اختلالات رفتاری می شوند.

البته محققان همچنین بر ارتباط میان فرزندان و پدران نیز تأکید می کنند ولی‌ نحوه تأثیر ارتباط کودکان با مادارن خود نقش بیشتری را ایفا می کند.

/ 0 نظر / 3 بازدید