مطالعه فعالیت های جمعی دانش آموزان در ارزشیابی ترکیبی

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش گفت: فعالیت های جمعی دانش آموزان در ارزشیابی ترکیبی مورد مطالعه قرار می گیرد.

 

مدرسه ما

 

ابراهیم سحرخیز در گفت و گو با خبرنگار آموزش و پرورش، پانا، اظهار داشت: در ارزشیابی ترکیبی، نمره به همراه کارکرد توصیفی دانش آموز در کارنامه مورد بررسی قرار می گیرد.

وی تصریح کرد: در این ارزشیابی، فعالیت های جمعی دانش آموزان، محتوای درسی و برنامه ریزی به طور جدی بررسی می شود.

سحرخیز افزود: ارزشیابی ترکیبی مدارس در حال حاضر در حال بررسی است و در صورت تصویب، نمره دانش آموز به همراه کارکرد توصیفی، در کارنامه لحاظ می شود.

(تبیان به نقل ازخبرگزاری پانا)

/ 0 نظر / 7 بازدید