فنون آموزش اثر بخش و مدیریت مطلوب کلاس درس

- هرگز در کلاس فریاد نزنید! اگر همه ی دانش آموزان ساکت نیستند، جداً از این که به طور آنی تحریک شده و با بلند ترین صدای خود فریاد بزنید «ساکت»، بپرهیزید. شروع به صحبت با دو یا سه دانش آموزی کنید که به نظر می رسد آماده ی گوش فرا دادن به صحبت های شما هستند.

 - از حس کنجکاوی افراد استفاده کنید. گاهی اوقات دانش آموزان کلاس به پچ پچ های دیگران توجه می کنند. طبیعت بشر به گونه ای است که تمایل دارد از هر چیزی سر در بیاورد، به همین جهت با آن هایی که به شما نزدیک تر هستند، آهسته پچ پچ کنید، این کار باعث می شود بقیه ی افراد کلاس به صحبت ها یشان خاتمه داده و به سخنان شما گوش دهند.

  روش هایی را پیش گیرید که دانش آموزان مجبور شوند به مطالب گوش دهند، درس را با مطالبی آغاز کنید که باید به آن ها به دقت گوش داد؛ به عنوان مثال استفاده از نوار ویدئو یا نوار ضبط صوت (کاست) با صدایی آهسته.

 - با ارائه ی یک تکلیف، کار را شروع کنید. تدریس هر بخش را با ارائه ی تکلیفی به دانش آموزان آغاز کنید. برای تکرار مطالب قدیمی، از جزوه های چاپ شده استفاده کنید یا آن ها را از قبل روی تخته سیاه بنویسید.

 - اهداف خاصی را برگزینید. تعدادی از دانش آموزان فعال کلاس را به عنوان راهنمای گروهی از دانش آموزان انتخاب کرده و در آغاز درس، تکالیف مشخصی را به آن ها محول کنید.

 - هیچ کس نمی خواهد که وارد یک شوخی سر گرم کننده نشود، اگر قادرید این کار را انجام دهید. برای دانش آموزانی که رفتار خود را کنترل کرده و به درس گوش می دهند، مطلب جالب توجهی را به آرامی بیان نموده و درس را این گونه آغاز کنید. بقیه ی شاگردان نیز مشتاق خواهند شد که وارد بحث شوند.

 رشد معلم

- تنظیم: شکوفه باصری

/ 0 نظر / 5 بازدید