امـیــد ، بــاور و حرکت

روانـشـنـاسـان معتقدند: " بیاموزید چگونه به قلمروی درونتان وارد شوید. در این صورت، به پناهگاه مخصوصی ‌وارد شده‌اید که همیشه در دسترس تان است ." ‌

بی‌تردید بسیاری از افرادی که از بی حوصله بودن، بی حالی ، بی رمقی و بی هدفی و مــشـــــــکـــــل مــبــهــــم جـــــــسـمـــی شــکــایـــت ‌مـی‌کـــنــنـــد، در هماهنگی روحی و سرور درونی مشکل دارند و از این مسئله غافلند که در روان آدمی، دروازه‌ای به ‌سوی جهان معجزات واقعی وجود دارد.

اگر این دروازه باز شود ، نخستین چیزی که تحت تاثیر قرار می‌گیرد ، جسم و قوای بیرونی است. الفبای نخست ‌ورود به ایـــن وادی، ســـه کــلــمــه اســت: امـیــد ، بــاور و حرکت.

رهاورد این کلمات برنامه است. چون انسان امیدوار برنامه دارد تا به باورهای خود جامه عمل بپوشاند. بسیاری از مردم در انتظار معجزه‌اند درحالی که خودشان باید خالق معجزه باشند. در این مسیر و برای استفاده بهتر و کامل‌تر از قوای روانی و جسمی باید تصمیم بگیریم و برای روان و جسم خود ‌برنامه بیولوژیک طراحی کنیم . این برنامه هفت گام دارد: ‌

گام اول:

 ‌برای از میان برداشتن ذهنیت‌هایی که به ناتوانی و فقر و کمبود گرایش دارد، نخستین گام ،سپاس در برابر ‌داشته‌هاست و عبادت و نیایش بهترین راه آن به شمار می‌آید.

‌گام دوم:‌

 توانمندی‌ها، ویژگی‌های مثبت و تجارب موثر خود را بشناسیم و از آنها بهره بگیریم ، زیرا شناخت آنها روحیه ما ‌را شاداب‌تر و جسم ما را برای برنامه ریزی بیولوژیک آماده می‌کند.

گام سوم:

‌در زندگی یک فرد ، زمانی معجزه روی می‌دهد که باور کند هیچ چیز غیر ممکن نیست . پس اجازه دهیم جادوی ‌دانستن و توانستن را تجربه کنیم . ‌

گام چهارم:‌

اولویت‌های آرمانی و آرزوهای خود را بر شماریم و خود را مقید کنیم از میان انگیزه‌های متنوعی که هر یک ما را ‌به سمتی فرا می‌خواند ، بهترین را برگزینیم . ‌

گام پنجم:‌

 در کنار امور جدی، علایق هنری، استراحت، تفریح و مطالعه را در برنامه‌ها بگنجانیم . ‌

گام ششم:

‌توفیقات خود را یادداشت کرده، دلایل شکست‌ها را بررسی کنیم و دوباره پیشقدم شویم .


گام هفتم:‌

با اندیشه‌های بزرگ مانوس شوید . امروزه روانشناسان معتقدند برای تربیت روان و جسم، بهترین روش، بالابردن ‌انگیزه‌هاست و شناخت‌حیات و تلاش اندیشه‌های بزرگ و شخصیت‌های مهم پیشین از عوامل بالا بردن انگیزه می باشد. (بازیاب)

/ 0 نظر / 5 بازدید