جایگاه مطالعه‏ی غیردرسی در آموزش‏و پرورش-- قسمت دوم

مطالعه‏ی غیردرسی

عادت به مطالعه و کتاب‏خوانی از خانه شروع می‏شود و در مدرسه استمرار می‏یابد.

خانه و مدرسه مکمل یکدیگرند؛ بی‏تفاوتی یکی باعث ضایع شدن فعالیت‏های دیگری می‏شود. وقتی خانواده‏ای به هر علتی نتواند عادت به مطالعه و کتاب‏خوانی را در فرزند خود ایجاد کند، وظیفه‏ی معلم به مراتب سنگین‏تر می‏شود. ((یکی از مشکلات ما، عادت نداشتن دانش‏آموزان به مطالعه است. باید حرکتی انجام شود تا میل و رغبت به مطالعه در دانش‏آموزان  به وجود بیاید و این کار باید هم در محیط خانه و هم در محیط مدرسه انجام شود. اولین کسانی که می‏توانند عادت مطالعه را در دانش‏آموزان تقویت کنند والدین هستند که با کتاب‏خوانی، قصه‏گویی، خواندن شعر و این نوع کارها می‏توانند فرزندان خود را به مطالعه تشویق کنند. محیط مدرسه و محیط اجتماعی ما نیز باید مشوق دانش‏آموزان در امر مطالعه باشد، یعنی دانش‏آموز احساس کند که جامعه به مطالعه و کتاب‏خوانی ارزش می‏دهد. متأسفانه در حال حاضر بسیاری از والدین، دانش‏آموزان را از مطالعه‏ی کتاب‏های غیردرسی باز می‏دارند و در محیط مدرسه هم مطالعه‏ی کتاب‏های غیردرسی در موفقیت و پیشرفت و قبولی دانش‏آموزان نقشی ندارد.))

بنابراین لازم است دانش‏آموزان و اولیای آنان را توجه کنیم تا نگرش مثبتی به مطالعه‏ی غیردرسی داشته باشند. به آنان بگوییم که مطالعه‏ی غیردرسی به معنی مطالعه‏ی هر کتابی نیست. عقل و منطق حکم می‏کند که ما مجاز نیستیم هر کتابی را بخوانیم. عمر انسان کوتاه و فرصت‏ها گذرنده و کتاب‏ها بی‏شمارند. اگر انسان هر کتابی را که به دستش رسید، باز کند و بخواند، برایش مفید  و ثمربخش نیست. ما باید چگونه خواندن و چه خواندن را به دانش‏آموزانمان آموزش دهیم تا هنر کتاب خواندن و هنر هر کتابی نخواندن را بیاموزند. مطالعه‏ی غیردرسی باید براساس درون‏مایه‏ی دروس برای تعمیق یادگیری در زمینه‏های آموزش‏وپرورش انجام شود. مطالعه‏ی غیردرسی، برای جبران کاستی‏ها و کمبودهای کتاب‏های درسی و مکمل برنامه‏های درسی و آموزشی دانش‏آموز است. تجربه‏گرایان ( پراگماتیست‏ها ) بر این عقیده‏اند که فرایند آموزش‏و پرورش به کلاس درس و فعالیت‏های کتاب‏های درسی محدود نمی‏شود. مطالعه‏ی غیردرسی باعث پیشرفت تحصیلی دانش‏آموزان می‏شود، زیرا سطح تفکر آنان را بالا می‏برد و ذهنشان را فعال‏تر و پویاتر می‏کند. در چنین صورتی، امکان یادگیری درس‏ها برایشان بهتر فراهم می‏شود.

/ 0 نظر / 10 بازدید