علائمcvs

مهمترین علائم CVS عبارتند از:

خستگى چشم، خشکى چشم، سوزش، اشک ریزش و تارى دید. CVS همچنین ممکن است سبب درد در گردن و شانه ها نیز بشود. چشم انسان حروف چاپى را بهتر از حروف نمایش داده شده بر روى مانیتور مى بینند. علت این امر این است که حروف چاپى کنتراست بیشترى با صفحه سفید زمینه داشته و لبه هاى آنها واضح تر است حال آنکه در مورد صفحه مانیتور چنین نیست و لبه ها به وضوح حروف چاپى نیستند بلکه حروف از یک مرکز با کنتراست بالا شروع شده و به تدریج کم رنگ تر مى شوند و پس از تبدیل به خاکسترى کمرنگ ناپدید مى گردند. بنابراین لبه هاى حروف بر روى صفحه مانیتور وضوح حروف چاپى را ندارد. یکى از مهمترین دلایل خشکى و سوزش چشم هنگام کار با کامپیوتر کاهش میزان پلک زدن است بطوریکه افراد هنگام کار با کامپیوتر تقریبا۱‎/۵حالت عادى پلک مى زنند. این مسأله به همراه خیره شدن به صفحه مانیتور و تمرکز بر روى موضوع کار سبب مى شود تا پلک ها مدت بیشترى با بمانند و در نتیجه اشک روى سطح چشم سریعتر تبخیر مى شود.

/ 0 نظر / 8 بازدید