اعیاد شعبانیه

فرا رسیدن اعیاد شعبانیه ومیلاد های پرنور حضرت امام حسین ؛حضرت عباس بن علی؛

حضرت علی بن الحسین وحضرت علی اکبر  علیهم السلام را تبریک عرض نموده ؛توفیق

عرض ارادت به این خاندان معرفت را از خدا خواهانیم

/ 0 نظر / 5 بازدید