15 راهکار در تصمیم گیری صحیح ومنطقی

‌تصمیم‌گیری، قضاوت و انتخاب بین دو یا چند چیز و یا راه حل است که هرکس در زندگی شخصی و محیط کار و اجتماع ‌خود با هر مقام و مسئولیتی که باشد انجام می‌دهد و گاه می‌تواند بسیار مهم و حیاتی باشد. تصمیم‌گیری، نشانه‌‌رشد و بلوغ و مسئولیت پذیری افراد است.

تصمیم‌گیری درست و سنجیده موجب شادی و احساس موفقیت در فرد ‌شده و سازگاری و اعتماد به نفس او را افزایش می‌دهد و این حالت نه تنها در تصمیم‌گیرنده، بلکه در اطرافیانش اثر ‌مثبت گذاشته و بهداشت روانی فرد و اعضای خانواده را تامین می‌کند.

‌تصمیم‌گیری، هنر و شاخص مهمی برای شناخت رشد عقلی، عاطفی، اجتماعی و روانی افراد می‌باشد، کسانی که ‌به چنین رشدی نرسیده باشند، احتمال بیشتری وجود دارد که اجازه دهند دیگران برای آنان تصمیم‌گیری کنند.‌‌ ‌

از آن جایی که تصمیم‌گیری از مهارت‌های زندگی محسوب می‌شود، در این جا به 15 راهکاردر تصمیم‌گیری ‌درست و منطقی اشاره می‌نماییم.

‌1- در تصمیم‌ گیری بهتر است با افراد آگاه، متخصص و با تجربه مشورت نماییم. ‌

‌2- در مورد تصمیمات گروهی یا خانوادگی بهتر است نظر تمامی افراد گروه را نیز جویا شویم.

‌3- برای این که تصمیم گیرنده خوبی باشیم، سعی کنیم خود آگاهی مان را افزایش دهیم.

‌4- در مورد مسائل شخصی با حفظ و تقویت اعتماد به نفس، اجازه ندهیم دیگران برای ما تصمیم بگیرند.

‌5- مسئولیت پیامدهای تصمیم خود را شخصاً برعهده بگیریم.

‌6- با مدیریت و کنترل هیجان‌های خود تصمیمات منطقی‌تری بگیریم. همان طور که حضرت علی‌(ع) فرمودند: "هنگام ‌خشم، نه تصمیم، نه تنبیه، نه دستور."

‌7- در تصمیم ‌گیری‌های خود به تمام جوانب موضوع توجه کنیم.

‌8- سعی کنیم قبل از اجرای تصمیم خود پیامدهای مثبت و منفی آن را بررسی کنیم و امتیاز بدهیم.

9- نگاه مثبت، توام با تفکر و شناخت باعث می‌شود که تصمیم‌های درست‌تر و منطقی‌تر بگیریم.

‌10- فرصت تصمیم‌گیری را از دیگران به ویژه فرزندانمان دریغ نکنیم و به آن‌ها اجازه دهیم در مسائل مربوط به خودشان ‌تصمیم‌گیری نمایند.

‌11- شهامت تصمیم‌گیری را در خود و دیگران تقویت کنیم.

‌12- به عوامل موثر در تصمیم‌گیری مانند اطلاعات درست، تأثیر فشار گروه‌ها و دوستان، هنجارها (جامعه، فرهنگ و ‌مذهب)، رسانه ‌های جمعی و ... توجه نماییم.

‌13- به منظور جلب توجه فرزندانمان به پیامدهای هر تصمیم ‌گیری،در مورد برخی از مخاطره آمیزترین تصمیم ‌های دوره ‌نوجوانی با آن‌ها گفتگو کنیم.

‌14- هدف ‌گذاری در زندگی، مقدمه تصمیم‌ گیری است. به عبارت دیگر افرادی که اهداف کوتاه وبلند مدت خود را در ‌کلیه شئونات زندگی مشخص کرده باشند، راحت‌تر و مناسب ‌ترتصمیم‌ می‌گیرند.

‌15- مطالعه زندگینامه انسان‌ های موفّق در عرصه علم و ادب و اقتصاد می‌تواند زمینه تصمیم ‌گیری‌های ‌مناسب ‌تر را در فرد مهیا سازد.‌  چ

(سایت بازیاب)

/ 0 نظر / 6 بازدید