دانش آموزان خلاق و نگرش آن ها به نظام مدرسه

کودکان یا دانش آموزان خلاق ویژگی هایی را از خودنشان داده اند که مورد توجه کارشناسان و محققان قرار گرفته است و در اغلب نوشته ها به چنین ویژگی هایی اشاره شده است .
-آن ها ایده ها و نظرات و عقاید خود را بدون ترس در کلاس مطرح می کنند .
-این افراد برای مسایل گوناگون راه حل ها و پاسخ های متفاوتی را بیان می دارند و به یک را اکتفا نمی کنند
-آنها به فعالیت هنری علاقه زیادی دارند .
-غالباً ایده ها و نظرات بیشتری نسبت به سایر همسالان خود در خصوص یک موضوع دارند .
-این اشخاص ، قادرند با طنز پردازی و شوخی هایشان ، دیگران را به خنده اندازند .
-در کلاس درس ، سوالات غیر عادی یا عجیبی مطرح می کنند .
- علاقه زیادی به نقاشی و ترسیم افکار و ایده های خود دارند .
-آن ها انتقاد گرند و به راحتی هر چیزی را نمی پذیرند
-این دانش آموزان ، قوه ی تخیل خوبی دارند.
-آن ها نظرات و ایده های خود را با جزییات بیان می کنند .
-تمایل زیادی به تغییر نظرات درباره ی مطالب کتاب ها یا معلمان خود دارند .
-این افراد قوه ی تخیل خوبی دارند .
-ایده ها و نظرات خود را به راحتی تغییر نمی دهند و تحت تاثیر دیگران قرار نمی گیرند .
-دارای ابتکار هستند و پاسخ های منحصر به فرد بیان می کنند .
-حساس و باریک بین هستند .
-به تجربه و آزمایش علاقه زیادی دارند.
-در نفوذ و تاثیر گذاری بر دوستان و اطرافیان خود توانا هستند .
-آمادگی طرد شدن دارند و اگر مورد تایید قرار نگیرند ، خیلی تحت تاثیر قرار نمی گیرند.
-به مطالعه ی موضوعات متنوع و گوناگون علاقه مند هستند .
-از اطلاعات خوبی برخوردارند .

/ 0 نظر / 14 بازدید