روزهای بارانی قدرت حافظه را افزایش می‌دهد

پژوهشگران استرالیایی دریافتند که آسمان ابری و بارانی به دلیل تاثیرمثبتی که برافزایش قدرت حافظه دارد،‌برای مغز مفید می‌باشد.

دیلی تلگراف در گزارشی اعلا‌م کرد که نیمی از دانشجویان دانشکده ‌روان‌شناسی دانشگاه نیو ساوت ولز، طی دو ماه از خریداران مغازه‌ای در سیدنی سوالا‌تی به عمل آوردند و در نهایت به این نتیجه‌گیری دست یافتند که این افراد در زمانی که به دلیل گرفتگی هوا دچار افسردگی می‌شوند، نتایج بهتری را در تست‌های حافظه برای خود به ثبت می رسانند.

نتایج این تحقیق که در مجله روان‌شناسی تجربی به چاپ رسید، تقویت کننده پژوهش‌های قبلی دال بر کسب نمرات بالا‌تر توسط دانش آموزان غمگین در قیاس با دانش آموزان شاد بود.

پژوهشگران اظهار داشتند که شاد بودن به بی خیالی فرد منجرمی شود و وی را از تمرکز برآنچه در اطرافش می‌گذرد باز می‌دارد؛ در حالی که در شرایط افسردگی و غم، ذهن فرد متمرکز می شود.

/ 0 نظر / 5 بازدید