سنجش وارزشیابی تحصیلی وتربیتیAssessment and evaluations of education and training

در این وبلاگ در مورد مباحث مختلف آموزشی به ویژه ارزشیابی تحصیلی وارزشیابی توصیفی به ارائه مطلب پرداخته ایم باشد که مورد استفاده مخاطبین محترم قرار گیرد

راهنمای معلم در تدریس دروس پایه سوم ابتدایی

  راهنمای تدریس فارسی سوم دبستان 58   کتاب معلم علوم تجربی سوم دبستان 60   کتاب معلم هدیه های آسمان سوم دبستان 61/1   کتاب معلّم (راهنماى تدریس) مطالعات ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 470 بازدید

راهنمای معلم در تدریس دروس پایه دوم ابتدایی

  ضمیمه کتاب تربیت بدنی دوره ابتدایی ویژه معلمان پایه دوم 53/7   کتاب معلم فارسی دوم دبستان 54   کتاب معلم ریاضی دوم دبستان 55   کتاب معلم علوم ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 191 بازدید

راهنمای معلم در تدریس دروس پایه اول ابتدایی

  آموزش قرآن اول دبستان ویژه مدارس قرآنی 4/4   کتاب معلم فارسی اول دبستان 51   کتاب معلم ریاضی اول دبستان 52   کتاب معلم علوم تجربی اول دبستان 53   کتاب ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 196 بازدید

کتاب های دوم ابتدایی چاپ 95-94

  فارسی مهرت های خوانداری دوم دبستان 5   فارسی (مهارت های نوشتاری) 5/1   ریاضی دوم دبستان 6   علوم تجربی دوم دبستان 7   هدیه های آسمان تعلیم و تربیت اسلامی 8   آموزش ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 109 بازدید

کتاب های سوم ابتدایی چاپ 95-94

  فارسی خوانداری سوم دبستان 9   فارسی نوشتاری سوم دبستان 9/1   ریاضی سوم دبستان 10   علوم تجربی سوم دبستان 11   هدیه های آسمان سوم دبستان 12   آموزش قرآن سوم دبستان 12/1   مطالعات اجتماعی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 316 بازدید

کتاب های چهارم ابتدایی چاپ 95-94

  فارسی خوانداری چهارم دبستان 14   فارسی نوشتاری چهارم دبستان 14/1   ریاضی چهارم دبستان 15   علوم تجربی 16   هدیه های آسمان تعلیم و تربیت اسلامی 17   آموزش قرآن چهارم دبستان 17/1   مطالعات اجتماعی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 232 بازدید
شهریور 94
11 پست
مرداد 94
12 پست
تیر 94
15 پست
خرداد 94
13 پست
اسفند 93
34 پست
بهمن 93
25 پست
دی 93
23 پست
آذر 93
16 پست
آبان 93
14 پست
مهر 93
15 پست
شهریور 93
14 پست
مرداد 93
8 پست
تیر 93
11 پست
خرداد 93
7 پست
اسفند 92
12 پست
بهمن 92
10 پست
دی 92
18 پست
آذر 92
16 پست
آبان 92
11 پست
مهر 92
6 پست
شهریور 92
7 پست
مرداد 92
6 پست
تیر 92
9 پست
خرداد 92
10 پست
اسفند 91
6 پست
بهمن 91
14 پست
دی 91
13 پست
آذر 91
10 پست
آبان 91
9 پست
مهر 91
3 پست
شهریور 91
15 پست
مرداد 91
8 پست
تیر 91
8 پست
خرداد 91
8 پست
اسفند 90
11 پست
بهمن 90
16 پست
دی 90
14 پست
آذر 90
13 پست
آبان 90
11 پست
مهر 90
15 پست
شهریور 90
9 پست
مرداد 90
24 پست
تیر 90
21 پست
خرداد 90
29 پست
اسفند 89
34 پست
بهمن 89
27 پست
دی 89
31 پست
آذر 89
32 پست
آبان 89
39 پست
مهر 89
44 پست
شهریور 89
45 پست
مرداد 89
45 پست
تیر 89
42 پست
خرداد 89
40 پست
اسفند 88
22 پست
بهمن 88
18 پست
دی 88
19 پست
آذر 88
28 پست
آبان 88
21 پست
مهر 88
39 پست
شهریور 88
49 پست
مرداد 88
20 پست
تیر 88
36 پست
خرداد 88
53 پست
اسفند 87
91 پست
بهمن 87
55 پست
دی 87
52 پست
آذر 87
48 پست
آبان 87
37 پست
مهر 87
32 پست
شهریور 87
82 پست
مرداد 87
53 پست
تیر 87
40 پست
خرداد 87
47 پست
اسفند 86
16 پست
بهمن 86
12 پست
دی 86
16 پست
آذر 86
7 پست
آبان 86
7 پست
مهر 86
14 پست
شهریور 86
1 پست
مرداد 86
2 پست
تیر 86
14 پست
خرداد 86
15 پست
اسفند 85
2 پست
بهمن 85
8 پست
دی 85
4 پست
آذر 85
4 پست
آبان 85
2 پست
مهر 85
4 پست
شهریور 85
2 پست
مرداد 85
9 پست
تیر 85
3 پست
خرداد 85
7 پست
اسفند 84
5 پست
بهمن 84
4 پست
دی 84
3 پست
آذر 84
2 پست
مناسبتها
223 پست
ر
1 پست
ه
1 پست
روش_تدریس
71 پست
چک_لیست
4 پست
تکلیف_شب
23 پست
یادگیری
13 پست
طرح_درس
38 پست
انگیزش
2 پست
پوشه_کار
13 پست
خودسنجی
3 پست
پروژه
4 پست
انضباط
20 پست