بررسی مقایسه ای تأثیر شیوه ارزشیابی توصیفی( روش جدید) و کمّی ( روش قدیم ) برکیفیت زندگی مدرسه، اضطراب امتحان و خلاقیت دانش آموزان پایه سوم دبستان شهر مشهد در سال تحصیلی 1388-1387­ ».

 جواد شیر محمدی دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده:

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی تأثیر ارزشیابی کیفی توصیفی ( روش جدید) و ارزشیابی کمّی ( روش قدیم )  بر کیفیت زندگی در مدرسه، خلاقیت و اضطراب امتحان دانش آموزان پایه سوم دبستان شهر مشهد است . الگوی ارزشیابی کیفی توصیفی به صورت آزمایشی از سال تحصیلی83-82 بطور محدود در شهر مشهد به ویژه منطقه یک اجرا می شود. لذا جامعه آماری محدود به دانش آموزان پسر این منطقه بود.ادامه مطلب
تاريخ : سه‌شنبه ۱۸ امرداد ۱۳٩٠ | ۱٠:۳۱ ‎ق.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()

پژوهشگر:

آرزو ابراهیمی دینانی --- دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان

عنوان پژوهش:

َبررسی نقاط قوت و ضعف مرحله تدوین و طراحی طرح ارزشیابی کیفی- توصیفی از دیدگاه کارشناسان و مجریان طرح در اصفهان " و " بر اساس تجربه پنج ساله اجرای آزمایشی در مدارس ابتدایی اصفهان "

چکیده:

هدف از انجام این پژوهش بررسی نقاط قوت و ضعف فرایند تغییر در طرح ارزشیابی توصیفی-کیفی در مدارس ابتدایی استان اصفهان می‌باشد. فرایند تغییر در پنج مقوله، 1-تدوین و طراحی، 2-اشاعه و انتشار، 3-پذیرش، 4-اجرا و 5-نهادینه کردن بررسی شده است؛ که به دلیل گستردگی، در این مقاله فقط مقوله تدوین و طراحی مورد بحث قرار گرفته است. روش تحقیق توصیفی_ تحلیلی و از منظری دیگر کمی_ کیفی است. در بخش کیفی با کارشناسان سنجش و ارزشیابی مجری طرح، مصاحبه به عمل آمد و در بخش کمی نظرات معلمان و مدیران مجری طرح توصیفی، بوسیله پرسشنامه محقق ساخته ارزیابی شده است. در این پژوهش نمونه و جامعه آماری برابر می باشد. به عبارت دیگر از روش سرشماری استفاده گردیده است.ادامه مطلب
تاريخ : دوشنبه ۱٧ امرداد ۱۳٩٠ | ۱:٥٦ ‎ب.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()

جلیل فتح آبادی( 1385 )بررسی تأثیر ارزشیابی توصیفی- کیفی در تحقق هدف‌های شناختی، عاطفی و روانی- حرکتی دوره ابتدایی دراستان مرکزی، شورای تحقیقات آموزشی سازمان آموزش و پرورش استان مرکزی

هدف پژوهش بررسی تأثیر طرح ارزشیابی توصیفی- کیفی در تحقق هدف‌های شناختی، عاطفی و روانی-حرکتی دوره ابتدایی در استان مرکزی بود. برای انجام این پژوهش تمامی دانش آموزان پایه سوم ابتدایی مدارس مجری طرح ارزشیابی و به همین تعداد از کلاس‌های مدارس غیر مجری طرح، جمعا به تعداد 328 نفر مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزارهای جمع آوری اطلاعات شامل پنج آزمون پیشرفت تحصیلی برای حیطه‌های شناختی و روانی حرکتی و سه پرسشنامه برای حیطه عاطفی بود. جمع آوری داده‌ها پس از اتمام دروس و قبل از شروع امتحانات پایانی و با کمک معلمین کلاس‌های شرکت کننده در پژوهش انجام شد. برای تحلیل داده‌ها از روش تحلیل واریانس چند متغیری و در صورت معنی دار بودن اثر از آزمون‌های یک متغیری تحلیل واریانس و برای بررسی تفاوت زیرگروه‌ها از آزمون تعقیبی توکی استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که تفاوت‌های معنی داری بین گروه‌های آزمایش و گواه در پیشرفت تحصیلی ریاضی،‌علوم تجربی، زبان فارسی و املا فارسی وجود دارد. نمرات دانش آموزان تحت پوشش طرح ارزشیابی توصیفی درمتغیرهای حوزه شناختی از قبیل دانش ریاضی, علوم تجربی، زبان فارسی و املا بالاتر از دانش‌ آموزان پایه سوم ابتدایی مدارس عادی همسان یا معادل با آنهاست .ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه ۱٦ امرداد ۱۳٩٠ | ۱٢:٤۳ ‎ب.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()

طاهره امیری (1385) بررسی میزان اثر بخشی طرح ارزشیابی توصیفی در پایه‌های اول، دوم وسوم ابتدایی و مقایسه آن با ارزشیابی کمی در استان چهار محال بختیاری سال تحصیلی 85- 1384 شورای تحقیقات آموزشی سازمان آموزش و پرورش استان چهار محال بختیاری

 

ارزشیابی تحصیلی یکی از عناصر مهم و اساسی برنامه‌های درسی و نظام‌های آموزش پرورش جهان محسوب می‌شود. در دو دهه اخیر، همگام با تحول در عناصر نظام آموزشی از جمله برنامه درسی، روشهای تدریس و منابع یادگیری، ضرورت تحول درشیوه‌های سنجش آموخته‌ها نیز احساس شده است.

 

تاریخچه نظام تعلیم و تربیت تطبیقی نشان می‌دهد که تحول بسیاری از کشورها از نظام ارزشیابی آغاز و به دیگر مؤلفه‌ها سرایت کرده است. از این رو، نگاه مجدد به ارزشیابی، بازنگری و باز تعریف آن و ایجاد ارزشیابی نوین، ضرورتی قطعی و یقینی است.

 

 ادامه مطلب
تاريخ : شنبه ۱٥ امرداد ۱۳٩٠ | ۱۱:٥۱ ‎ق.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()

عنوان پژوهش:

مطالعه نقش ارزشیابی توصیفی در کاهش اضطراب و ارتقا پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مدارس پسرانه و دخترانه پایه دوم ابتدایی شهر تهران در سال 54-85

پژوهشگر:

پایان نامه کارشناسی ارشد، صمد رزم آرا (دانشگاه پیام نور 1385)

چکیده:

هدف از تحقیق حاضر استنباط، پیرامون این مطلب بود که آیا ارزشیابی توصیفی بر پیشرفت تحصیلی و اضطراب امتحان تاثیر می گذارد؟ بدین منظور از 5 منطقه تهران

(12،16،5،9،1) که از آنها ارزشیابی توصیفی به عمل می آید، 4 منطقه (16،9،5،1) انتخاب شد و پرسشنامه اضطراب امتحان و آزمون پیشرفت تحصیلی درس ریاضی و فارسی برای کلاس دوم ابتدایی طراحی و اجرا گردید. همچنین این آزمون و پرسشنامه برای گرئه همتای آن، که از آنها ارزشیابی سنتی به عمل می آید، نیز اجرا گردید.ادامه مطلب
تاريخ : پنجشنبه ۱۳ امرداد ۱۳٩٠ | ۱٠:٢٦ ‎ق.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()

عنوان پژوهش:

اثر استرس امتحان بر تغییرات کورتیزول بزاق و نبض دانش آموزان و تاثیر ویژگی های شخصیتی بر آن

دکتر احمد علیپور ، دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور تهران

دکتر سید محمد سیادتی: استادیار گروه میکروب شناسی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله

 چکیده:

زمینه و هدف:

 امتحانات یکی از مهم ترین عوامل استرس زا در مدارس و دانشگاهها هستند که پیامد های روان – فیزیولوژیک مختلفی دارند. اما اثرات آها بر کودکان مورد توجه قرا نگرفته است. این مطالعه به منظور بررسی اثرات استرس امتحانات نهایی بر فعالیت محور هیپوتالاموس – هیپوفیز – آدرنال (تغییرات کورتیزول بزاقی) و فعالیت دستگاه اعصاب خودکار (نبض) در کودکان انجام شد.

روش بررسی:

100 دانش آموز ( 50 پسر و 50 دختر) پایه پنجم دبستان از دو مدرسه در منطقه 5 آموزش و پرورش تهران به صورت تصادفی انتخاب شدند و به سوالات پرسشنامه های شخصیتی نوجوانان آیزنک پاسخ دادند. پس از اطمینان از سلامت جسمی و روانی آنها بر اساس پرونده بهداشتی و معاینات بالینی و کنترل متغیر های خواب، تغذیه، دارو و ورزش، نمونه های بزاقی و نبض آنها 5 بار یعنی بار اول یک هفته قبل از امتحانات نهای و سه بار در طول امتحانات ریاضی، تاریخ و علوم و بار پنجم یک هفته پس از امتحانات در ساعت 9 تا 10 صبح گرفته شد. میزان کورتیزول بزاقی در آزمایشگاه با روش الیزا تعیین گردید.

 

 ادامه مطلب
تاريخ : چهارشنبه ۱٢ امرداد ۱۳٩٠ | ٩:٥٦ ‎ق.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()