معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت :

ارزشیابی دانش‌آموزان ششم ابتدایی با آزمون خواهد بود

معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: ارزشیابی دانش‌آموزان پایه ششم ابتدایی توصیفی نیست و این دانش‌آموزان با برگزاری آزمون ارزشیابی می‌شوند.

نجمیه باجلان  در اصفهان با اشاره به اینکه آغاز سال تحصیلی جدید با تحولات بسیاری در نظام آموزشی استان اصفهان همراه بوده است، اظهار کرد: امیدواریم که با اجرای نظام 3-3-6 در میان دانش‌آموزان سطح علمی استان روز به روز افزایش یابد.

وی با بیان اینکه بر اساس برنامه درس ملی هر ساله یکی از کتب پایه‌های دوره ابتدایی تغییر می‌کند، ادامه داد: در سال تحصیلی جدید نیز محتوای آموزشی کتب پایه دوم ابتدایی تغییر نموده است و سال تحصیلی آتی نیز محتوای آموزشی کتب پایه سوم ابتدایی تغییر می‌کند.

معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان تصریح کرد: آموزش و پرورش استان اصفهان به سمت افزایش کیفیت و کیفی‌سازی مباحث آموزشی در مدارس ابتدایی استان سوق یافته است.

وی با تاکید بر اینکه بر اساس تحولات صورت گرفته در آموزش و پرورش، کیفیت نظام آموزشی استان در دوره ابتدایی 90 درصد افزایش یافته است، اضافه کرد: ارزشیابی دانش‌آموزان دوره ابتدایی از پایه نخست تا پنجم به صورت توصیفی است.

 باجلان با اشاره به اینکه در سال تحصیلی جدید 64 هزار دانش‌آموز در پایه ششم ابتدایی مشغول به تحصیل شده‌اند، تاکید کرد: ارزشیابی دانش‌آموزان پایه ششم ابتدایی توصیفی نیست و این دانش‌آموزان با برگزاری آزمون ارزشیابی می‌شوند.

وی افزود: افزایش سطح مهارت دانش‌آموزان پایه ششم ابتدایی از مهم‌ترین اهداف آموزش و پرورش تلقی می‌شود که این موضوع در کتب درسی این پایه تحصیلی لحاظ شده است.