سنجش وارزشیابی تحصیلی وتربیتیassessment and evaluation
زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست، هر کَسی نغمه خود خوانَد و از صحنه رَود ،صحنه پیوسته به جاست خرّم آن نغمه که مَردم بسپارند به یاد
چهارشنبه ٢ تیر ۱۳۸٩
نمونه سوالات وپاسخ آزمون نمونه دولتی ورودی راهنمایی تحصیلی90-89اصفهان ... نظرات() 
شنبه ٢٧ تیر ۱۳۸۸
سوالات آزمون نمونه دولتی راهنمایی تحصیلی استان خراسان رضوی ... نظرات() 
یکشنبه ٧ تیر ۱۳۸۸
سوالات وپاسخ آزمون نمونه دولتی دوره راهنمایی تحصیلی 88استان اصفهان ... نظرات() 

نمونه دولتی٨٨

سه‌شنبه ٢٩ اردیبهشت ۱۳۸۸
سوالات ورودی مدارس نمونه دولتی سال 84 تا 88( ورودی مدارس راهنمایی ) ... نظرات() 

سوالات آزمون  ورودی مدارس نمونه دولتی راهنمایی 

 سال تحصیلی 88-87

جلد   
صفحه 1   صفحه 2     صفحه 3     صفحه 4
صفحه 5    صفحه 6
صفحه 7

سوالات آزمون  ورودی مدارس نمونه دولتی راهنمایی

سال تحصیلی ٨٧-٨۶ 

جلد
صفحه 1     صفحه 2
صفحه 3    صفحه 4
صفحه 5    صفحه 6
صفحه 7

سوالات آزمون  ورودی مدارس نمونه دولتی راهنمایی 
سال تحصیلی 86-85

جلد
صفحه 1     صفحه 2    صفحه 3
صفحه 4
صفحه 5      صفحه 6
صفحه 7

سوالات آزمون  ورودی مدارس نمونه دولتی راهنمایی تحصیلی سال تحصیلی 85-84
جلد   
صفحه 1    صفحه 2    صفحه 3      صفحه 4
صفحه 5     صفحه 6
صفحه 7

(sair.ir/soal/ise)

دوشنبه ۱۸ شهریور ۱۳۸٧
بانک سوالات پنجم ابتدایی ... نظرات() 

برای استفاده از سوالات بر روی آدرس ذیل کلیک نمایید:

 

http://software.isfedu.org/PowerPoint/Soalat5OmEbtedaei86/5OmEbtedaeiKhordar86

جمعه ٢٤ خرداد ۱۳۸٧
سوالات وپاسخ آزمون نمونه دولتی 87 ... نظرات() 

نمونه سوالات ورودی مدارس راهنمایی تحصیلی نمونه دولتی

٨٨-٨٧

جلددفترچه

صفحه١                                   صفحه٢

صفحه٣      صفحه۴

صفحه۵

صفحه۶        صفحه٧

 

پاسخنامه

جمعه ٢٤ خرداد ۱۳۸٧
سوالات وپاسخ آزمون نمونه دولتی 86 ... نظرات() 

نمونه سوالات ورودی مدارس راهنمایی تحصیلی نمونه دولتی

٨٧-٨۶

جلددفترچه

صفحه۱                                صفحه۲

صفحه۳

صفحه۴                            صفحه۵

صفحه۶

صفحه۷                              پاسخها