برای مشاهده نمونه سوال وپاسخنامه ، بر روی متن ذیل کلیک نمایید

عصر1راهنماییتاريخ : یکشنبه ۸ اسفند ۱۳۸٩ | ٩:۳۳ ‎ق.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()

برای مشاهده نمونه سوال وپاسخنامه ، بر روی متن ذیل کلیک نمایید

عصر٣راهنماییتاريخ : پنجشنبه ٥ اسفند ۱۳۸٩ | ۱٢:۱۱ ‎ب.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()

برای مشاهده نمونه سوال و پاسخنامه ،روی عبارت ذیل کلیک نمایید

عصر٢راهنماییتاريخ : پنجشنبه ٥ اسفند ۱۳۸٩ | ۱٢:٠٤ ‎ب.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()

برای مشاهده نمونه سوال و پاسخنامه ،روی عبارت ذیل کلیک نمایید

صبح3راهنماییتاريخ : چهارشنبه ٤ اسفند ۱۳۸٩ | ۳:٤۸ ‎ب.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()

برای مشاهده نمونه سوال و پاسخنامه ،روی عبارت ذیل کلیک نمایید

صبح2راهنماییتاريخ : چهارشنبه ٤ اسفند ۱۳۸٩ | ۳:٤٤ ‎ب.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()

برای مشاهده نمونه سوال و پاسخنامه ،روی عبارت ذیل کلیک نمایید

صبح١راهنماییتاريخ : چهارشنبه ٤ اسفند ۱۳۸٩ | ۳:٠٧ ‎ب.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()
تاريخ : چهارشنبه ٢ تیر ۱۳۸٩ | ۸:٢۳ ‎ق.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()

کلیک نماییدتاريخ : یکشنبه ۱٢ اردیبهشت ۱۳۸٩ | ٧:٥۳ ‎ق.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()

کلیک نماییدتاريخ : پنجشنبه ٩ اردیبهشت ۱۳۸٩ | ۳:٢۸ ‎ب.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()

کلیک نماییدتاريخ : پنجشنبه ٩ اردیبهشت ۱۳۸٩ | ۳:۱۳ ‎ب.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()

برای مشاهده ی سوالات بر روی واژه ی ذیل کلیک نمایید

کانگورو٣تاريخ : شنبه ٢۱ فروردین ۱۳۸٩ | ٧:٤۳ ‎ق.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()

برای مشاهده ی مجموعه سوالات بر روی واژه ی ذیل کلیک نمایید

سوالات

پاسخنامهتاريخ : دوشنبه ۳ اسفند ۱۳۸۸ | ٢:٢٩ ‎ب.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()

برای مشاهده ی مجموعه سوالات بر روی واژه ی ذیل کلیک نمایید

سوالات

پاسخنامهتاريخ : دوشنبه ۳ اسفند ۱۳۸۸ | ۸:۳۸ ‎ق.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()

برای مشاهده ی مجموعه سوالات بر روی واژه ی ذیل کلیک نمایید

سوالات

 پاسخنامهتاريخ : شنبه ۱ اسفند ۱۳۸۸ | ۱٢:٠۸ ‎ب.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()

مسابقه علمی

ردیف

حرفه و فن همکاران

1

کدام یک از گزینه های زیر مربوط به اتصال موازی است؟

الف) مقاومت معادل، زیاد می شود.

ب) مقاومت معادل از کمترین مقاومت کمتر است.

ج) جریان کل مدار کم می شود.

د) ولتاژ به نسبت مقدار مقاومت ها تقسیم می شود.ادامه مطلب
تاريخ : سه‌شنبه ۱٥ اردیبهشت ۱۳۸۸ | ۱۱:۳٥ ‎ق.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()

ردیف

رشد جغرافیا  

1

عامل اصلی ایجاد کننده پیوند قومی در ایران کدام گزینه است؟

الف) زبان فارسی£

ب) شیعه£

ج) تاریخ مشترک£

د) سرزمین مشترک£ادامه مطلب
تاريخ : سه‌شنبه ۱٥ اردیبهشت ۱۳۸۸ | ۱۱:۱٤ ‎ق.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()

        ١         ٢           ٣

۴    ۵      ۶

٧       ٨

 

 

 

 

 

 

 

 تاريخ : یکشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۸ | ٤:۳٠ ‎ب.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()

ردیف

تربیت بدنی متوسطه

1

کهن ترین گروه جوانمردان پس از اسلام چه نام داشت؟

الف) نوچه£

ب) عیاران£

ج) پیش کسوت£

د) کهنه سوار£

2

از نظر سازمان بهداشت جهانی WHO کدام یک از موارد زیر شاخص

 برای سنجش سلامت و تندرستی بین ملل گوناگون می باشد؟

الف) بیماری ها£

ب) کامیابی£

ج) مرگ و میر£

د) تمام موارد صحیح است£

3

برای شناگران به لحظا نیاز به مواد معدنی کدام یک

 از موارد زیر از اهمیت بیشتری برخوردار است؟

الف) آهن و سدیم£

ب) آهن و کلسیم£

ج) سدیم و کلسیم£

د) کلسیم و پتاسیم£ادامه مطلب
تاريخ : چهارشنبه ٩ اردیبهشت ۱۳۸۸ | ۱٠:۱٠ ‎ب.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()

مسابقه علمی

ردیف

تربیت بدنی

1

کدام گزینه در مورد اهداف فعالیت های جسمانی صحیح است؟

الف) کسب سلامتی و توسعه ی آمادگی جسمانی هدف اصلی است.

ب) کسب سلامتی و توسعه ی آمادگی جسمانی اولین هدف است.

ج) تجربه ی حرکتی اشاره به این دارد که فعالیت جسمانی بخودی خود هدف نیست.

د) فعالیت جسمانی واحد کلی انسان را در بر می گیرد.

2

کدام گزینه جزء اهداف روانی است؟

الف) یادگیری مهارت های ورزشی .

ب) برگزاری مسابقات ورزشی.

ج) یادگیری مهارت های جسمانی.

د) بهبود و کیفیت زندگی و افزایش طول عمر.

3

کدام گزینه صحیح است؟

الف) بین 60 تا 85 درصد افراد بالغ در جوامع مختلف فعالیت کافی دارند.

ب) بین 60 تا 85 درصد افراد نابالغ درجوامع مختلف فعالیت کافی ندارند.

ج) عدم آگاهی افراد نابالغ از ضرورت فعالیت بدنی دلیل کم بودن فعالیت جسمانی است.

د) کمبود فعالیت جسمانی در افراد با تحصیلات پایین بیشتر است.

4

به حداقل تمرین که بتواند تغییر مفید ایجاد کند و سبب بهبود توانایی ها شود .... می گویند.

 

الف) شدت مناسب تمرین.               ب) تمرین بیش از حد.   

         ج) آستانه تمرین.                   د) شدت تمرین.

5

کدام گزینه در مورد شروع فعالیت جسمانی کودکان صحیح است؟

الف) با میزان رشد و بلوغ آن ها هماهنگ باشد.

ب) در ورزش های پایه شرکت کنند.

ج) به توسعه ی توانایی های جسمانی عمومی توجه داشته باشد.

د) همه ی موارد.

6

کدام گزینه جز سطوح مختلف سلامتی نیست؟

الف) اجرای مهارت.                ب) آمادگی جسمانی.         

      ج) کارائی روزمره.              د) وضعیت روانی و عاطفی.

7

برای رسیدن به سطح مناسب از سلامتی ، فعالیت جسمانی ............... ضروری است.

الف) شدید یا نسبتا شدید.                                        ب) شدید و حداقل با شدت متوسط.    

ج) نسبتا شدید و حداقل با شدت متوسط.                  د) هیچکدام.

8

کدام گزینه صحیح است؟

الف) اگر شدت فعالیت را کاهش می دهید باید تعداد جلسات افزایش یابد. .

ب) تمرین با شدت بالا سه روز در هفته مناسب و کافی است.

ج) تمرین با شدت متوسط پنج روز در هفته مناسب نیست.

د) تمرین برای بزرگسالان باید حداکثر 30 دقیقه و پنج روز در هفته باشد.

9

اولین قدم در دستیابی به آمادگی عمومی و سلامتی عبارت است از:

الف) اتخاذ برنامه ی مناسب.                                                    ب) اصلاح مشکلات.

ج) شناسایی علائم مربوط به مشکلات جسمانی.                      د) گزینه الف و ج.

10

کدامیک از گزینه های زیر جز آمادگی جسمانی مربوط به مهارت می باشد؟

الف) انعطاف پذیری.                  ب) ترکیب بدن.       

     ج) چابکی.                 د) قدرت.

11

کدام گزینه صحیح است؟

الف) هدف از تمرین جسمانی بهبود توانایی وظرفیت جسمانی است.

ب) هدف از تمرین جسمانی توسعه ی مهارت های ورزشی برای شرکت در مسابقات است.

ج) هدف از تمرین جسمانی توسعه ی مهارت های ورزشی برای سلامت است.

د) همه ی موارد.

12

ظرفیت عملکردی به توانایی گروهی از عضلات گفته می شود که بتواند ........ را برای

....... و حفظ آن تا ......... ممکن فراهم سازد.

الف) حداکثر کار حرکتی، انرژی لازم، حداکثر زمان.

ب) انرژی لازم، حداکثر زمان، حداکثر کار حرکتی.

ج) انرژی لازم، حداکثر کار حرکتی، حداکثر زمان ممکن.

د) حداکثر زمان، حداکثر انرژی لازم، حداکثر کار حرکتی.

13

کدام نوع از استخوان های زیر موجب قدرت و استحکام در حرکت می شود؟

 

الف) استخوان های دراز.         ب) استخوان های کوتاه.        

         ج) استخوان های پهن.            د) استخوان های نامنظم.

14

در کدام نوع مفاصل حرکت در تمام زوایا و به مقدار اندک وجود دارد؟

الف) کروی.                     ب) لولائی.                ج) زینی.                د) مسطح.

15

کدام عامل جزء عوامل موثر بر دامنه ی حرکات نیست؟

الف) سن.                     ب) جنس.                        ج) تغذیه.                   د) وراثت.

16

کدام یک از ویژگی های عضلات نیست؟

الف) تحریک پذیری.                 ب) انقباض پذیری.     

          ج) کشسانی.                   د) هیچکدام.

17

در مواقعی که لازم است مفاصل غیر درگیر ثابت نگه داشته شوند

عضلات اطراف آن چه نوع انقباضی دارند؟

الف) ایزومتریک.                   ب) ایزوکنتیک.            

  ج) ایزوتونیک.                د) عضلات در حالت استراحت می باشند.

18

ATP ذخیره شده در عضلات انرژی مورد نیاز برای یک

 فعالیت بیشینه را به مدت ........... تامین می کند.

الف) یک ثانیه.                        ب) 2 ثانیه.                  ج) 2 تا 10 ثانیه.                   د) حداکثر تا 3 دقیقه.

19

انرژی مورد نیاز در یک شنای 100 متر از چه طریقی تامین می شود؟

الف) ATP .                  ب) PC .                     

 ج) فسفاژن.                   د) کیلیولیز بی هوازی.

20

عامل خستگی در فعالیت های زیر 10 ثانیه کدام است؟

الف) چسبندگی عضلانی.               ب) اسید لاکتیک.     

            ج) تمام شدن ذخایر انرژی .           د) گزینه های ب و ج.

21

عامل خستگی در فعالیت های هوازی کدام است؟

الف) اسید لاکتیک.                                         ب) کاهش ذخایر گلیکوژن عضله.

ج) کاهش ذخایر گلیکوژن خون                          د) کاهش ذخایر گلیکوژن کبد.

22

در یک ضربان ، قلب چه مدتی در استراحت به سر می برد؟

الف) 8/0 ثانیه.                  ب) 1/0 ثانیه.         

        ج) 3/0 ثانیه.                  د) 4/0 ثانیه.

23

حجم هوایی را که پس از یک دم عمیق با یک بازدم

 عمیق می توان به بیرون فرستاد چه نام دارد و چقدر است؟

الف) حجم جاری، 350 میلی متر.                              ب) حجم فضای مرده ، 3500 میلی متر.

ج) ظرفیت حیاتی ، 3500 میلی متر.                               د) ظرفیت تنفسی ، 350 میلی متر.

 

24

کدام یک از تغییرات زیر مربوط به تمرینات قدرتی است؟

الف) تغییرات آنزیمی.     ب) افزایش ذخایر گلیکوژن .  

           ج) افزایش مقدار میوگلوبین.             د) همه ی موارد.

25

کدام گزینه صحیح است؟

الف) موفقیت در ورزش به آمادگی جسمانی بیشتر بستگی دارد تا یادگیری اجرای مهارت.

ب) موفقیت در ورزش به آمادگی جسمانی و یادگیری اجرای مهارت به یک نسبت بستگی دارد.

ج) موفقیت در ورزش به یادگیری وا جرای مهارت بیشتر بستگی دارد تا آمادگی جسمانی .

د) موفقیت در ورزش تنها به یادگیری و اجرای مهارت بستگی دارد.

26

قدرت پیش نیاز کدام یک از عوامل آمادگی جسمانی است؟

الف) استقامت.                     ب) توان.                

   ج) سرعت.                      د) همه ی موارد.

27

در رابطه قدرت و استقامت عضلانی کدام گزینه صحیح است؟

الف) قدرت و استقامت رابطه مستقیم با یکدیگر ندارند.

ب) قدرت تا حدودی به استقامت عضلانی مربوط می شود.

ج) استقامت پیش نیاز قدرت است.

د) همه ی موارد.

28

در یک آزمون استاندارد برای اندازه گیری استقامت باید:

الف) وزنه ثابت باشد.          ب) زمان حرکت ثابت باشد.   

     ج) سرعت حرکت ثابت باشد.       د) همه ی موارد.

29

کدام یک از عوامل زیر جزء علل کمردرد می باشد؟

الف) کوتاه بودن عضلات بازکننده ی ران.

ب) شل بودن عضلات کمر.

ج) کوتاه بودن عضلات خم کننده ی ران.

د) شل بودن عضلات خم کننده ی ران

30

کدام گزینه در خصوص انعطاف پذیری صحیح است؟

الف) در بزرگسالات تفاوت کمتری بین دو جنس وجود دارد.

ب) از تولد تا سن نوجوانی انعطاف پذیری به تدریج افزایش می یابد.

ج) عضلات طویل ضعیف تر از عضلات کوتاه اند.

د) میزان و نوع فعالیت بدنی تاثیری بر انعطاف پذیری ندارد.

31

در آزمون های سرعت دویدن معمولا ............ در نظرگرفته می شود.

الف) مسافت 9 تا 45 متر.                       

         ب) زمان حرکت 6تا 8 ثانیه.

 

ج) مسافت 9 تا 54 متر.                        

            د) زمان حرکت 8 تا 10 ثانیه.

32

به توانایی عصبی و عضلانی برای شروع یک پاسخ حرکتی در

کوتاه ترین زمان گفته می شود؟

الف) سرعت.                      ب) توان.            

         ج) چابکی.                    د) زمان عکس العمل.

33

کدام یک از آزمون های زیر مربوط به چابکی نیست؟

الف) ایلی نویز.                      ب) آزمون بورپی .                

      ج) مارگاریا گالامن.                 د) گزینه های ب و ج.

34

اندازه گیری نمره ی هر آزمودنی در آزمون های هماهنگی از طریق .............. انجام می شود.

الف) شمارش زمان اجرا.         ب) تعداد تکرار صحیح اجرای مهارت.    

   ج) زمان یادگیری مهارت.    د) همه ی موارد.

35

کدام گزینه از فواید علم تمرین نیست؟

شناسایی شیوه های مناسب تمرین.      ب) درمان آسیب های احتمالی.

   ج) تمرین مطابق یافته های علمی.   د) هیچکدام.

36

ویژگی برنامه ی تمرین جسمانی عبارتست از:

الف) حداکثر بهبود را در توانایی فرد ایجاد کند.                

      ب) از عوارض مختلف پیشگیری کند.

ج) بی خطر باشد.                                                    

               د) گزینه الف و ج.

37

نیاز به گرم کردن با توجه به ............... متغیر است؟

الف) آمادگی فرد.          ب) زمان مسابقه.      

    ج) شدت مسابقه.               د) دمای محیط.

38

برای رسیدن به حداکثر فواید گرم کردن....

الف) حداقل 3 تا 5 دقیقه بدن گرم شود.                       

       ب) ضربان 40 تا 70 ضربه در دقیقه افزایش یابد.

ج) حدود 2 درجه دمای بدن زیاد شود.                    

            د) فعالیت اصلی بعد از گرم کردن اجرا شود.

39

در گرم کردن هدف از نرمش .......... است.

الف) آمادگی عضلات.             ب) بالارفتن دمای بدن.     

        ج) آمادگی مفاصل.                د) هماهنگی عصب و عضله.

40

در ورزش هایی که به زمان عکس العمل و چابکی نیاز است

از کدام یک از ویژگی های گرم کردن سود می برد؟

الف) افزایش سرعت انتقال پیام های عصبی.                        ب) شل کردن عضلات.

ج) افزایش دفع اسید لاکتیک.                                               د) همه ی موارد.

41

در کدام یک از ورزش های زیر از سرد کردن غیرفعال استفاده می شود؟

الف) پرش طول .                  ب) دوی 5000 متر.    

            ج) فوتبال.                  د) گزینه الف و ب.

42

 علت ضعف و سرگیجه بعد از تمرین کدام است؟

الف) تجمع خون در سیاهرگ های عضلات.         ب) تجمع اسید لاکتیک.    

       ج) افزایش CO2 .       د) همه ی موارد.

43

در کدام یک از فصول مسابقه از دوهای فارتلک به جای اینتروال استفاده می شود؟

الف) خارج از فصول مسابقه.        ب) فصل قبل از مسابقه.   

    ج) فصل مسابقه.                 د) فصل بعد از مسابقه.

44

کدام گزینه صحیح است؟

الف) تمرین عمومی آمادگی جسمانی 2 تا 3 سال طول می کشد.

ب) تمرین تخصصی  در یک رشته ورزشی 2 تا 3 سال طول می کشد.

ج) تمرین عمومی آمادگی جسمانی 2 تا 5 سال طول می کشد. .

د) تمرین تخصصی در یک رشته ورزشی 2 تا 5 سال طول می کشد.

45

دوره بندی تمرین برای کودکان چه فوایدی به همراه دارد؟

الف) از آسیب دیدگی جلوگیری می کند.          

          ب) سن قهرمانی و دوران آن کم می شود.

ج) اجرا در مسابقات پایدار خواهد ماند.                

        د) همه ی موارد.

46

اگر هدف افزایش آمادگی جسمانی باشد بار تمرین و شدت آن باید به

اندازه ی کافی افزایش داده شود. این موضوع مربوط به کدام اصل

 از نظر «شارکی» می باشد؟

الف) اصل آمادگی .                ب) اصل سازگاری و استمرار.      

            ج) اصل اضافه بار.                 د) اصل پیشرفت.

47

کدامیک از گزینه های زیر مربوط به اصل برگشت پذیری است؟

الف) آمادگی جسمانی یکباره به دست نمی آید .                     

     ب) آمادگی جسمانی قابل ذخیره شدن نیست.

ج) انسان دارای توانایی ذاتی است.                              

                د) اعتدال و میانه روی باید در تمرین رعایت شود.

48

مزیت تمرین تناوبی نسبت به تمرینات پیوسته کدام است ؟

الف) مصرف انرزی بیشتر                                        

          ج) پیمودن مسافت کمتر

ب) بازسازی سریع منابع انرزی            

                               د) شرایط روانی مناسب

49

کوفتگی به ........... مربوط می شود.

الف) تجمع اسید لاکتیک .                  ب) میکروتروماها.                

ج) تورم عضلانی.                                د) گزینه ب و ج .

 

50

مردی با سن 30 سال قصد یک فعالیت هوازی با 70 درصد ضربان نشانه را دارد

. ضربان قلب استراحت او 70 ضربه در دقیقه است. ضربان هدف او چقدر است؟

الف) 153.         ب) 154.            ج) 155.      د) 156.

51

تفاوت بین دوی تکراری و دوره ی تناوبی کدام است؟

الف) فعالیت در دوی تناوبی شدیدتر است.                    

      ب) دوی تکراری یک فعالیت پیوسته است.

ج) استراحت در دوی تکراری کامل تر است.        

              د) تفاوتی ندارند.

52

تمرینی که در آن تعدادی حرکت در چند مرحله و پی در پی

 انجام می شود چه نام دارد؟

الف) تمرین ایستگاهی.                 ب) تمرین چرخشی.  

            ج) تمرین تکراری.                  د) هیچکدام.

53

مهم ترین مزیت تمرین ایستگاهی کدام است؟

الف) برای تقویت قدرت، سرعت و استقامت مناسب است.

ب) برای ورزش های از قبیل کشتی، فوتبال و دوهای سرعتی مناسب است.

ج) برای جلوگیری از یکنواختی تمرین مناسب است.

د) برای برنامه های تمرین با وزنه مناسب است .

54

کدام یک از گزینه های زیر به انتقال آثار تمرین از یک فعالیت به

 فعالیت دیگر و تنوع تمرینات اشاره دارد؟

الف) تمرینات ایستگاهی.               ب) تمرینات جانبی.    

           ج) تمرین بدنسازی.                 د) تمرین تناوبی.

55

اهداف تمرین مقاومت فزاینده کدام است؟

الف) تقویت روحی ورزشکار.     ب) بهبود اجرای مهارت ورزشی. 

    ج) پیشگیری از پوکی استخوان.      د) همه موارد.

56

در کدام نوع انقباض مقاومت خارجی ثابت است؟

الف) ایزومتریک.               ب)ایزوتونیک.             

ج) ایزوکنتیک.               د) گزینه الف و ب.

57

فردی که می تواند در حرکت عضله ی دو سر بازو وزنه ی 40

 کیلویی را 20 بار تکرار کند یک تکرار بیشینه ی حرکت او وزنه ی چند کیلویی می باشد؟

الف) 63.                      ب) 64.                       ج) 65.                       د) 66.

58

کدام گزینه صحیح است؟

الف)در سیستم هرمی معکوس ورزشکار ابتدا با وزنه ی سبک و تکرار زیاد شروع می کند. .

ب) در سیستم هرمی کامل ورزشکار ابتدا با وزنه سنگین و تکرار کم شروع می کند. .

ج) سیستم آکسفورد برای مبتدیان پیشنهاد نمی شود.

د) سیستم تک دوری برای افراد مبتدی مفید است. .

59

کدام گزینه جهت استفاده از وزنه صحیح است؟

الف) برای کودکان برنامه ی وزنه سبک و کوتاه مدت توصیه می شود.

ب) برای بزرگسالان محدودیت هایی در استفاده از وزنه ی تمرینی وجود دارد. .

ج) برای نوجوانان جهت جلوگیری از اختلال در رشد حرکات مقاومتی بدون وزنه توصیه می شود.

د) هیچکدام.

60

مراحل اجرای کشش P.N.F از روش (CRAC) عبارت است از:

الف) کشش عضله، استراحت، انقباض ایزومتریک.

ب) کشش عضله و انقباض ایزومتریک، استراحت، کشش عضله.

ج) کشش عضله، استراحت، کشش عضله و انقباض ایزومتریک.

د) کشش عضله، استراحت، کشش و انقباض ایزومتریک، کشش، استراحت.

 

61

در تمرینات پلیومتریک پیشنهاد می شود؟

الف) تعداد حرکات بین 6 تا 8 حرکت در هر دور و هر تمرین بین 3 تا 6 دور باشد.

ب) تعداد حرکات بین 4 تا 6 حرکت در هر دور و هر تمرین بین 3 تا 6 دور باشد.

ج) تعداد حرکات بین 6 تا 10 حرکت در هر دور و هر تمرین بین 6 تا 10 دور باشد.

د) تعداد حرکات بین 6 تا 10 حرکت در هر دور و هر تمرین بین 3 تا 6 دور باشد.

62

در تئوری توضیح ساز و کار تمرین پلیومتریک ورزشکاران با تجربه دریافته اند که:

الف) قبل از انقباض اگر عضلات را کشش و بلافاصله به

 صورت دورن گرا منقبض کنند نتیجه بهتر است. .

ب) قبل از انقباض اگر کشش یا انقباض درونگرا و سپس به

صورت برونگر ا منقبض کنند نتیجه بهتر است.

ج) قبل از انقباض اگر کشش و سپس به صورت

 برونگرا منقبض کنند نتیجه بهتر است.

د) قبل از انقباض کشش یا انقباض برونگرا و

 سپس به صورت درونگرا منقبض کنند نتیجه بهتر است. .

63

در دستورالعمل تمرینات هوازی توسط ادلین باید:

الف) تمرین با شدت 50 تا 70 درصد ضربان بیشینه باشد.

ب) 3 تا 5 جلسه در هفته انجام شود.

ج) 20 تا 30 دقیقه انجام شود.

د) همه ی موارد.

64

کدام نوع از تمرینات کششی منجر به میوتاتیک می شود؟

الف) ایستا.                             ب) پرتابی.            

            ج) پی ان اف.                     د) همه ی موارد.

65

با رعایت کدام اصل ورزش های قدرتی و استقامتی

 به هم نزدیک می شوند؟

الف) اصل اضافه بار.           ب) اصل تدریجی بودن تمرینات. 

         ج) اصل پیشرفت.               د) اصل تنوع.

 

 

 تاريخ : سه‌شنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۸۸ | ۱۱:۱٥ ‎ق.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()
تاريخ : سه‌شنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۸۸ | ٧:٤۸ ‎ق.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()

ردیف

تاریخ  

1

کدام گزینه در قرون هجدهم و نوزدهم اروپا مانع اصلی

 به شمارآمدن «تاریخ» در مجموعه ی علوم به شمار نمی آمد؟

جزئیت داده ای تاریخی£

ب) پوزیتیویسم (اصالت علوم اثباتی) £

ج) آمپریسم£

د) پذیرش ویژگی ابطال پذیری علم£

2

دانش آموزان دبیرستانی در کشور صربستان چگونه تاریخ می خوانند؟

الف) طی 4 سال 4 کتاب درسی تاریخ می خوانند£

ب) سال اول تاریخ تمدن و سال سوم تاریخ معاصر£

ج) سال چهارم تاریخ معاصر جهان با تکیه بر صربستان£

د) سال اول و سوم تاریخ صربستان از آغاز تا معاصر£

3

کدام گزینه در مورد لشکرکشی پارسیان به سرزمین فراعنه(مصر)

در زمان داریوش و نتایج آن نادرست است؟

الف) شورش آریاندس علیه داریوشر

ب) ساختن سه اردوگاه نظامی در مصر£

ج) گردآوری قوانین مصری توسط داریوش£

د) دادن امتیازات زیاد به کاهنان مصری£

4

با در نظر گرفتن علل اسلام آوردن لایه های اجتماعی ایران،

پیروان کدام دین در دگر گونی دینی و مسلمان شدن ایرانیان نقش بیش تری داشتند؟

الف) زردشتی£

ب) مسیحی£

ج) یهودی£

د) مانوی و مزدکی£

5

رویارویی میرغیاث الدین محمد معروف به میرمیران

یزدی درزمان کدام یک از پادشاهان به اوج رسید؟

الف) شاه اسماعیل دوم£

ب) شاه محمد خابنده£

ج) شاه عباس اول£

د) شاه تهماسب£

6

ناصرالدین شاه نشان حمایل آفتاب و لقب حضرت

قدسیه را به کدام یک از افراد زیر داده است؟

الف) علاءالدوله£

ب) انیس الدوله£

ج) حسام السلطنه£

د) سپهسالار£

7

کدام یک از افسران انگلیسی برای گردآوری اطلاعات

 به مناطق مختلف سیستان و بلوچستان سفر کردند؟

الف) گرانت ، پاتینجر ، کریستی£

ب) سرجان مالکم، پاتیجر، ولزلی£

ج) لرد کرزون، سرجان مالکم، گرانت£

د) کریستی، هاپکر، رایت£

8

قلعه ی شکسته در مسیر جاده ی مرودشت به نقش رستم

 که یادگار دوران باستان است، در زمان کدام پادشاهی بعد از اسلام دارای

اهیمت نظامی بیش تری بود؟

الف) سلجوقیان£

ب) صفویان£

ج) آل بویه£

د) قاجاریه£

9

با همکاری شرکت نفت ایران و انگلیس، بنای زیبای . . . . در کنار

 اروند رود با الهام از معماری هندی ساخته شد.

الف) کلیسای جماعت ربانی£

ب) مسجد رنگونی ها£

ج) بنای یادبود دارسی£

د) مدرسه ی کانتربوری£

10

در جلسه ای که با حضور جمعی از دبیران و کارشناسان درس

 تاریخ برگزار شد(تهران ـ اردیبهشت 1378) مدیر کل برنامه ریزی و

 تالیف کتب درسی از چه چیز شگفت زده شده و خواهان اصلاح آن گردید؟

الف) غلط های املایی و دستوری کتاب های درسی£

ب) تعداد دبیران غیر مرتبط درس تاریخ£

ج) کم رنگ بودن جنبه ی تربیت دینی در کتای های درسی£

د) افزایش حجم تاریخ معاصر ایران در ویرایش دوم£

11

اگر دانش آموزان ارتباط نقش های روی یک مشاهده پذیر مانند یک

 اسکناس قدیمی را بیان کنند، اقدام آنان در کدام یک از سطوح زیر طبقه بندی می گردد؟

الف) مشاهده ساده£

ب) مشاهده تشخیصی£

ج) مشاهده مفهومی کامل شده£

د) مشاهده تحلیلی کامل شده£ادامه مطلب
تاريخ : دوشنبه ٧ اردیبهشت ۱۳۸۸ | ٩:۱۱ ‎ب.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()

مسابقه علمی

ردیف

پرورشی

1

وقتی برای اولین بار رابطه ی بین مشاوره و مدارس بررسی شد معلوم گردید:

الف) بسیاری از اصول و نظریات در طرز تفکر مدارس تاثیر دارند. .

ب) مسائل عادتی و اجتماعی خود را دشوار و اضطراب آور می دانند.

ج) مسائل عادتی، شخصی و اجتماعی خود را دشوار و اضطراب آور می دانند.

د) باید تأکید فراوانی بر مسائل مذهبی و اصول اخلاقی انجام گردد .

2

صاحب نظران اواخر قرن نوزدهم در درجه اول به چه نکاتی در زمینه مشاوره توجه می نمودند؟

الف) اصول اخلاقی، رفتار بزرگوارانه، تونایی های ذهنی.

ب) منش و رفتار، آموزش، تربیت فکری.

ج) حفظ نظام های عمومی و نظام های افقی برای سالها.

د) حفظ نظام مدارس درون مدارس و نظام افقی برای سال ها.

3

در مراقبت های پرورشی جنبه های وابسته ها عبارتند از ...

الف) دستوری، رفاهی، مدیریتی، قومی.

ب) انضباطی، رفاهی، علمی، انضباطی.

ج) انضباطی، رفاهی، علمی، رسوم نژادی.

د) عادتی، نیازجمعی، نیاز فردی، مدیریتی.

4

مشکلات رفتاری مانند زورگویی را می توان از طریق ......... و ........... اصلاح نمود.

الف) رشد خانواده و معلم.                                ب) مشورت با معلمان و دانش آموزان.

ج) گفتگو با دوستان و خانواده.                         د) رشد و آموزش شخصی و اجتماعی.

5

در زمینه ماهیت مشاوره کدام یک از مباحث زیر مهم تر می باشد؟

الف) ماهیت رابطه درمانی، هدف، توجه به مرزها.

ب) توجه به مرزها، ثبت و یاددهاشت ها، ارتباط فیزیکی.

ج) هدف و مشاوره، درمان، مدت جلسات.

د) مرزهای شخصی، به کاربردن اسم کوچک، خودآگاهی.

6

کدام تعریف در مورد مکتب رفتارگرایان صحیح تر است؟

الف) روان کاوی، روان درمانی و مشهودات زیر بنااست.

ب) ادراکات، مطالعات، تمرکز به شخص از اساس مکتب است.

ج) فقط به مطالعات، مشهودات و ادراکات واقعی توجه دارند.

د) روش هایی است برای کمک به فرد تا بتواند رشد یابد.

7

طبق تعریف انجمن مشاوره بریتانیا: «مشاوره قراردادی است مشورتی با مرزهای مشخص با ...»

الف) تعهد الزام به رعایت رازداری و پیمان روشن دارد.

ب) رابطه ی دوستی و عاطفی بین دو شخص است.

ج) سهیم کردن نه تنها رفتار بلکه تجارب دیگران است.

د) ایجاد رابطه اعتماد و اطمینان بین معلم و شاگرد.

8

در ادبیات مشاوره لغت مشاوره توأما با ....... به کار رفته گرفته می شود.

الف) روان درمانی.             ب) روان شناسی.           ج) روان کاوی.                 د) روان پزشکی.

9

یک مشاور برای مراجعه کننده  باید فرصتی ایجاد کند تا خود بتواند .......

الف) با آگاهی کامل بدون پیش داوری مشاهده نماید.

ب) مهارت های مشاوره ای را در انجام وظایف به کار برد.

ج) رضایت بیشتری از تجارب خود به دست آورد.

د) ارزش های اساسی را معرفی نماید.

10

در ارتباط با مشاوره از نکات مهم در مورد کار معلمان ............ است.

الف) ایجاد اعتماد.             ب) همکاری با مشاوران.              ج) نظارت مدیر.                د) توجه به مرزها.

11

مشهورترین مدل مهارت شنیداری مربوط به کدام صاحب نظر است؟

الف) اگان.                  ب) هامبلین.                ج) جونز.                      د) ریچارد نلسون.

12

کدامیک از عوامل هنگام مشاوره مانع گوش فرادادن صحیح و موجب بی قراری می شود؟

الف) هیجان.               ب) صداهای مزاحم.               ج) اتاق نامناسب.                     د) خستگی .

13

برخی مدل های مهارت گوش فرادادن عمل شنیدن را به .............. تقسیم می نمایند:

الف) نگاه کردن، برقراری حالت آرامش بخش، یادآوری.

ب) توجه به احساسات، نگاه کردن، توجه به ارتباط غیرکلامی.

ج) نگاه کردن، برقراری حالت آرام بخش، واکنش نشان دادن.

د) واکنش نشان دادن، نگاه کردن، توجه به احساسات.

14

چگونه می توان بر پریشانی و فشار روحی غلبه کرد؟

الف) با بیان احساسات ساده و صریح.                                ب) توجه به ارتباط های غیرکلامی.

ج) آموزش چگونه نشستن بر صندلی.                             د) سکوت کردن و گوش فرادادن.

15

معلم چگونه می تواند حس همدلی را انتقال دهد؟

الف) با برقرار کردن حالت آرامش بخش.                                    ب) با نگاه کردن و برقراری تماس چشمی.

ج) با واکنش نشان دادن به احساس های مهم و نهفته.                    د) با کنترل ارتباط غیرکلامی در مواقع لزوم.

16

در مورد کنترل ارتباط های غیرکلامی کدام گزینه صحیح است؟

الف) بستگی به نوع مشاوره دارد.                                       ب) مهارت شنیدن درآن نقش دارد.

ج) نسبتا قابل کنترل است.                                                 د) هیچ کنترلی وجود ندارد.

17

برای تداوم سخن در افرادی که نقص بینایی دارند ....... موثرتر است.

الف) بیان احساسات در چهره.        ب) خندیدن با صدای بلند.      ج) صوت.       د) تماس فیزیکی.

18

به مفهوم شنیدن با گوش سوم می باشد؟

الف) گوش فرادادن.                                                           ب) افشای جزئیات پس از شنیدن.    

ج) ایجاد واکنش همدلی برای شنیدن.                                  د) شنیدن و عدم قطع سخن دیگران.ادامه مطلب
تاريخ : دوشنبه ٧ اردیبهشت ۱۳۸۸ | ۸:٥٩ ‎ق.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()

سئوالات عمومی آزمون جامع علمی معلمان و نشریات رشد استان اصفهان

ردیف

استراتژی تدریس و مدیریت مدرسه ( ویژه ی مدیران و معاونین )

1

هویت اصلی محیط یادگیری در چیست؟

الف) استراتژی تدریس.

ب) ایجاد انگیزه.

ج) فراگیران.

د) معلم.

2

در کدام یک از موارد زیر یادگیرنده اطلاعات را به طور کامل دریافت می کند؟

الف) هر 8 دقیقه تکنیک مناسبی برای انتقال مطالب اتخاذ کند.

ب) هر 20 دقیقه یک بار روند اداره کلاس را از حالت انفعالی به فعال سوق دهد.

ج) 40 دقیقه را برای ترغیب، تمرین و بحث در کلاس در نظر بگیرد.

د) 20 دقیقه از یک ساعت تدریس را به صحبت و سخنرانی اختصاص دهد.

3

چه مواردی برای بالا بردن کیفیت تدریس لازم است؟

الف) ارتباطات، ارزشیابی و انگیزه.

ب) دانش، مهارت و انگیزه.

ج) شناخت ویژگی های سنی، خصوصیات رفتاری و روش تدریس.

د)فنون تدریس، یاددهنده، یادگیرنده.

4

دانش آموزی که به دنبال جلب توجه در کلاس است و معلم باید رفتارش را ندیده گرفته و از راه های دیگر به او توجه کند، معمولا دچار کدام یک از رفتارهای ناهنجار زیر است؟

الف) دوست دارد با بحث های دوطرفه موردتوجه قرار بگیرد.

ب) رفتاری خصمانه دارد.

ج) طعنه می زند و سوال پیچ می کند.

د) فکر می کند اطلاعات زیادی دارد.

5

اگر معلم از فراگیر بخواهد که او را در خلاصه کردن درس کمک کند، یعنی فراگیر کدام رفتار ناهنجار را داشته است؟

الف) تمایل به مشارکت در کلاس ندارد.

ب) در کلاس درس حضور ذهن ندارد.

ج) دوست دارد با بحث های دوطرفه مورد توجه قرار گیرد.

د) فکر می کند که همه چیز را می داند.

6

ویژگی های مشترک بین گروه های سنی، از چه منظری بررسی می شود؟

الف) سن.

ب) علاقه.

ج) هوش.

د) یادگیری.

7

کدام گزینه جزء اهمیت اصلی فنون تدریس (نقش های کلیدی فنون تدریس) نیست؟

الف) انتقال اطلاعات.

ب) ایجاد محیط تعامل.

ج) برانگیختن علاقه و تحریک فراگیران.

د) وضع قوانین معقول در کلاس درس.

8

تدریس از طریق بحث گروهی، فعالیت های تیمی و ایفای نقش جزء کدام یک از انواع روش های تدریس است؟ روش . . .

الف) شاگرد ـ محور.

ب) یادگیری ـ محور.

ج) معلم ـ محور.

د) معلم.

9

کسانی که مدل یادگیری آن ها «دیداری» است به کدام سمت نگاه می کنند؟

الف) بالا.

ب) پایین.

ج) چپ.

د) مستقیم.

10

کدام یک از فنون تدریس تمام مدل های یادگیری (دیداری، شنیداری، حرکتی) را فعال می کند؟

الف) خواندن.

ب) سفر علمی.

ج) فعالیت های عملی .

د) مطالعه ی موردی.

11

برای آموزش فراگیری که از طریق مدل شنیداری مطلب را بهتر یاد می گیرد بهتر است معلم کدام یک از فنون تدریس را به کار برد؟

الف) پوستر و عکس.

ب) جداول و نمودار.

ج) طوفان مغزی.

د) فعالیت های علمی.

12

فراگیری که بین سه شغل «مکانیکی، مجری گری رادیو و هنرمندی» مجری گری رادیو را ترجیح می دهد، کدامیک از مدل های یادگیری او قوی تر است؟

الف) حرکتی.

ب) حسی.

ج) دیداری.

د) شنیداری.

13

افرادی که عزت نفس بالایی دارند و نقاط ضعف و قوت خود را به خوبی می شناسند .کدامیک از هوش های آن ها بیشتر پرورش پیدا کرده است؟

الف) بصری.

ب) درون فردی.

ج) منطقی.

د) میان فردی.ادامه مطلب
تاريخ : دوشنبه ٧ اردیبهشت ۱۳۸۸ | ۸:٤٤ ‎ق.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()

ردیف

ادب فارسی

1

کدام گزینه از ویژگی های داستان های «ادگار آلن پو» نیست؟

الف) داستان های او بیانگر زندگی روزمره و زندگی واقعی مردم جامعه ی خود است. £

ب) از نظر فنی، قوی وهنرمندانه هستند. £

ج) آلن پور بر عناصر وحشت و اضطراب در تکوین داستان هایش اصرار می ورزد. £

د) به التهابات روانی و افکار مالیخولیایی و ماوراء طبیعی توجه زیادی شده است. £

2

نام نویسنده ی کدام اثر درست ذکر نشده است؟

الف) قطعه ی «جوانی»: لرد بایرون انگلیسی£                   

ب)  کلاغ: گی دو ماپاسان فرانسوی£

ج) دسته گل آبی: اکتاویوپاز مکزیکی  £

د) فریاد: فریت ارگو ترکیه ای£

3

کتاب « تاریخ بیهقی» که امروز در دست ماست باکدام یک از وقایع زیر آغار می شود؟

الف) آگاه شدن امیر مسعود از مرگ پدر£                       

ب) نامه ی حشم نگیناباد به مسعود £

ج)رسیدن منگیتراک، حصیری نزد مسعود£                  

د)سوابق بوسهل زوزنی£

4

در کدام گزینه« سایش کناری» صورت نگرفته است؟

الف) خانه£                

ب) ستاره£                     

ج)نامه£                     

د)مرثیه£

5

درتمامی گزینه های زیر به جز گزینه ی ........«میانجی»  به کاررفته است؟

الف) گیسوان£           

ب)بدان سو£               

ج)شادمان£                  

د)آزرده ها£

6

در کدام گزینه « ضمیر موصولی» به کار نرفته است؟

الف)  بهرام که گور می گرفتی همه عمر     

دیدی که چگونه گور بهرام گرفت£

ب) محال است که هنرمندان بمیرند و بی هنران جای آن ها را بگیرند£

ج)آن را که بکشتند نوازش کنند باز 

یعنی که چون شکست نوازش دوای اوست£

د) من همان دم که وضو ساختم از چشمه ی عشق    

چار تکبیر زدم یکسشره بر هرچه که هست£

7

« رابطه ی مهنایی» در کدام گزینه درست ذکر نشده است؟

الف) sir وsir ( شیر و شیر) : هم نامی£                        

ب)  xar  و  xar ( خار و خوار) : هم آوایی£

ج) sir   و  seyr ( سیر و سیر) : هم نامی£                

د) deraxt و kaj ( درخت و کاج) : شمول معنایی£

8

درمتن زیر چند تکواژ وابسته ی تعریفی به کار رفته است؟ 

گفتا که این پنجمین کتاب است که برای شما می آورم.

الف) سه£                  

ب)چهار£                   

ج)پنج£                

د)شش£

9

د رکدام گزینه« تشبیه بلیغ» آمده است؟

الف)  فراش باد صبا را گفته تا فرش زمردین بگسترد. £

ب) رخش تو را به آخور سنگین روزگار    

برگ گیانه و خرتو عنبرین چرا؟£

ج) مریم بکر معانی را منم روح القدس                

عالم ذکر معالی را منم فرمانروا. £

د) بیا که ترک فلک خوان روزه غارت کرد       

هلال عید به دور قدح اشارت کرد. £

10

مهم ترین ویژگی های تشبیه طنزآمیز چیست؟

الف) برهم زدن تناسب های رایج و مورد انتظار میان مشبه و مشبه به£

ب) به کارگیری مقولات مبتذل و زشت و کراهت آور£

ج) تقلیل صفات انسانی£

د) عاری بودن از جنبه های انتقادی£

11

اولین کسی که جمله ی «لیس فی الدار غیرنا الدیار» را به منصور حلاج نسبت داد و آن را آخرین جمله ی حلاج قلمداد کرده چه کسی است؟

الف) علی بن عثمان هجویری£

ب) ابن یمین فریومدی£

ج) عین القضات همدانی£

د) قاسم انوار£

12

بنیان گذار زبان شناسی جدید کیست؟

الف) فردینان دو سوسور£

ب) نوام چامسکی£

ج) ویلیام جونز£

د) هالیدی£

13

کدام گزینه درباره ی «مستوره» نادرست است؟

الف) روزگار ناپایدار، یاد ایام و غم دلدار مستوره را پیرو حافظ ساخته است£

ب) او در زمان اقتدار والیان اردلان در سنندج می زیسته است£

ج) کتابی به نام اخلاقیات به او منسوب است£

د)پدر او در دربار اردلان مقامی بالا داشته است£

14

ازبیت «ای طاق نهم رواق بالا        بشکسته ز گوشه ی کلاهت» کدام گزینه برداشت نمی شود؟

الف) آسمان نهم در پیشگاه پیامبر سر تعظیم فرئ آورد£

ب) کلمه ی شکسته ایهام دارد£

ج) شکسته با طاق و کلاه ایهام تناسب دارد£

د) ز حرف اضافه به معنای تبعیض است£

15

نام دیگر رباب چیست؟

الف) تنبور£

ب) بربط£

ج) رود£

د) تبیره£

16

ساز چنگ فقط در کنار کدام ساز نواخته می شد؟

الف) جرس£

ب) رباب£

ج) رود£

د) نی£

17

آغاز گرایش نو در شعر ایران دوره ی مشروطه با . . . . همراه بود.

الف) رومانتیسیم£

ب) کلاسیسیم£

ج) سمبولیسم£

د) ناتورالیسم£

18

کدام نظام نجومی با بقیه متفاوت است؟

الف) صدجهان معنی£

ب) صد عقبا امل£

ج) دو عالم دستگاه£

د) هزاران انجمن بلا£

19

یغمای جندقی به کدام قالب شعری کمتر توجه داشته است؟

الف) ترجیع بند£

ب) مستزاد£

ج) مثنوی£

د) قصیده£

20

«نامه برسر نهادن» نشانه ی چیست؟

الف) احترام گذاشتن£

ب) فرمان را پذیرفتن£

ج) شادی کردن£

د) ناراحتی کردن£

21

کدام گزینه غلط است؟

الف) شاخ گوزن در هوا: کنایه از ماه نو£

ب) شاخ آهو: کنایه از وعده ی دروغ£

ج) شاخ نفیر: سرنا£

د) شاخ آهو: کنایه از کمان تیراندازی£

22

بر اساس شاهنامه ی قوم لک کدام گزینه نادرست است؟

الف) رخش در ابتدای داستان رستم و سهراب سر سه نفر از پهلوانان تورانی را از بدن جدا می کند£

ب) زنده رزم (دایی سهراب) لکنت زبان داشت£

ج) رستم از دیگر پهلوانان بلندقدتر بوده است£

د) سهراب برای انتخاب اسب خود به کمر اسب ها ضربه می زد تا آن ها را امتحان کند£

23

اولین حکومت مستقل ایرانی پس از اسلام حکومت . . . . بود.

الف) علویان£

ب) طاهریان£

ج) صفاریان£

د) سامانیان£

24

در بیت «ما را فلک از دیده همی خواست جدا کرد     برخیز نبود آن دو سه شب چشم پریدن»، پریدن چشم کنایه از چیست؟

الف) منتظر کسی بودن£

ب) مهمان رسیدن£

ج) غم و اندوه£

د) جدایی£

25

کدام گزینه درباره ی «نثر شاعرانه» نادرست است؟

الف) در نثر شاعرانه نویسنده بیشتر شیفته ی لفظ و زبان است تا معنی£

ب) در نثر شاعرانه لفظ و معنا هم زمان خلق می شوند و در یک دیگر گره می خورند£

ج) در نثر شاعرانه هدف نثر در وهله ی اول خلق زیبایی است£

د) در نثر شاعرانه لفظ کاملا از معنی جداست£تاريخ : یکشنبه ٦ اردیبهشت ۱۳۸۸ | ٢:۳۱ ‎ب.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()

برای مشاهده ی سوالات وپاسخ آنها؛ روی هر صفحه کلیک نموده واز امکانات گوشه ی سمت چپ(بالا) برای ذخیره نمودن وبرای بزرگنمایی ومشاهده ی کامل ازآیکون گوشه سمت راست(پائین) استفاده نمایید.

 شناسه

 صفحه١سوالات 

 صفحه٢سوالات     صفحه٣سوالات

 صفحه۴سوالات

 صفحه۵سوالات     صفحه۶سوالات

 صفحه٧سوالاتتاريخ : شنبه ۳ اسفند ۱۳۸٧ | ۸:٢۱ ‎ق.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()

برای مشاهده ی سوالات وپاسخ آنها؛ روی هر صفحه کلیک نموده واز امکانات گوشه ی سمت چپ(بالا) برای ذخیره نمودن وبرای بزرگنمایی ومشاهده ی کامل ازآیکون گوشه سمت راست(پائین) استفاده نمایید.

شناسه

 صفحه١سوالات          صفحه٢سوالات      صفحه٣سوالات

 صفحه۴سوالات   
صفحه۵سوالات

 صفحه۶سوالات

 صفحه٧سوالاتتاريخ : شنبه ۳ اسفند ۱۳۸٧ | ۸:٠۳ ‎ق.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()

برای مشاهده ی سوالات وپاسخ آنها؛ روی هر صفحه کلیک نموده واز امکانات گوشه ی سمت چپ(بالا) برای ذخیره نمودن وبرای بزرگنمایی ومشاهده ی کامل ازآیکون گوشه سمت راست(پائین) استفاده نمایید.

شناسه


صفحه١سوالات          صفحه٢سوالات

 صفحه٣سوالات    صفحه۴سوالات

صفحه۵سوالات   صفحه۶سوالات

 صفحه٧سوالاتتاريخ : شنبه ۳ اسفند ۱۳۸٧ | ٧:۳۸ ‎ق.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()

کلیک نمائیدتاريخ : شنبه ۱٩ بهمن ۱۳۸٧ | ۳:٤۸ ‎ب.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()

کلیک نماییدتاريخ : شنبه ۱٩ بهمن ۱۳۸٧ | ۳:٤٤ ‎ب.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()

کلیک نماییدتاريخ : شنبه ۱٩ بهمن ۱۳۸٧ | ۳:٤٠ ‎ب.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()

گروه مربیان پیش دبستانی

جلدمجموعه       صفحه١        صفحه٢         صفحه٣      

   صفحه۴              صفحه۵             صفحه۶               صفحه٧تاريخ : دوشنبه ٢٧ خرداد ۱۳۸٧ | ۳:۳۳ ‎ب.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()

گروه آموزگاران

جلدمجموعه   

   صفحه١     صفحه۲      صفحه٣   صفحه۴

صفحه۵   صفحه۶    صفحه٧تاريخ : یکشنبه ٢٦ خرداد ۱۳۸٧ | ٦:٢٧ ‎ب.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()
تاريخ : یکشنبه ٢٦ خرداد ۱۳۸٧ | ٥:٥٧ ‎ب.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()

نمونه سوالات ورودی مدارس راهنمایی تحصیلی نمونه دولتی

٨٨-٨٧

جلددفترچه

صفحه١                                   صفحه٢

صفحه٣      صفحه۴

صفحه۵

صفحه۶        صفحه٧

 

پاسخنامهتاريخ : جمعه ٢٤ خرداد ۱۳۸٧ | ۱٠:٠٠ ‎ق.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()

نمونه سوالات ورودی مدارس راهنمایی تحصیلی نمونه دولتی

٨٧-٨۶

جلددفترچه

صفحه۱                                صفحه۲

صفحه۳

صفحه۴                            صفحه۵

صفحه۶

صفحه۷                              پاسخهاتاريخ : جمعه ٢٤ خرداد ۱۳۸٧ | ۸:٤٧ ‎ق.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()

برای مشاهده ی پاسخنامه ؛روی آدرس های ذیل به تفکیک

دوره ی مربوطه کلیک نمائید.

دوره آموزش ابتدایی

دوره راهنمایی تحصیلی

دوره متوسطه نظری ومهارتی

 

 تاريخ : یکشنبه ۱٧ تیر ۱۳۸٦ | ٧:٤٥ ‎ق.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()

الف- سوالات بخش عمومی (مدیریت مدرسه-- تکنولوژی آموزشی)

صفحات ۱و۲                        صفحات ۳و۴

صفحات ۵و۶                                                                             صفحات ۷و۸      

  صفحه۹        

 

 

ب- سوالات بخش اختصاصی دوره ی آموزش ابتدایی (تربیت بدنی- آموزش ابتدایی)   

      سوالات ۱۰۱ تا۱۱۵          سوالات ۱۱۶تا۱۴۰

 

 

 

ج- سوالات بخش اختصاصی دوره ی راهنمایی تحصیلی

(مشاوره وآموزش راهنمایی تحصیلی)

  سوالات ۱۰۱تا۱۱۴            سوالات ۱۱۵تا۱۳۸            سوالات ۱۳۹و۱۴۰

 

 

 

د- سوالات اختصاصی دوره ی متوسطه نظری و فنی حرفه ای(ادب فارسی- ریاضی)

سوالات ۱۰۱تا۱۱۷      سوالات ۱۱۸تا۱۳۶            سوالات ۱۳۷ تا ۱۴۰تاريخ : پنجشنبه ۱٤ تیر ۱۳۸٦ | ٢:٥٤ ‎ب.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()

گروه مدیران ومعاونان

برای مشاهده ی سوالات بر روی آدرسهای ذیل کلیک نمایید.

http://i13.tinypic.com/4mn5x1l.jpg

http://i13.tinypic.com/4l5j79v.jpg

http://i17.tinypic.com/6hhncq8.jpg

http://i10.tinypic.com/4zkxqj4.jpg

پاسخنامه

http://www.isf.medu.ir/isf/isfDocs/notice/posokh.xlsتاريخ : یکشنبه ۳ تیر ۱۳۸٦ | ٧:۳۸ ‎ق.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()

گروه آموزگاران

برای مشاهده ی سوالات روی آدرس های ذیل کلیک نمایید.

http://i14.tinypic.com/67d2zgi.jpg

http://i7.tinypic.com/61xmtl4.jpg

http://i9.tinypic.com/6fuaubn.jpg

http://i8.tinypic.com/4z05hyo.jpg

پاسخنامه

http://www.isf.medu.ir/isf/isfDocs/notice/posokh.xlsتاريخ : یکشنبه ۳ تیر ۱۳۸٦ | ٧:٢۸ ‎ق.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()

سوالات گروه پیش دبستانی

(برای مشاهده ی سوالات وپاسخنامه ؛روی آدرس های ذیل کلیک کنید)

http://i7.tinypic.com/5x6mfdu.jpg

http://i9.tinypic.com/53r84jq.jpg

http://i13.tinypic.com/4ukzspg.jpg

http://i10.tinypic.com/4m7lv9u.jpg

پاسخنامه

http://www.isf.medu.ir/isf/isfDocs/notice/posokh.xlsتاريخ : شنبه ٢ تیر ۱۳۸٦ | ۱:٥٩ ‎ب.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()