«تربیت جنسى» انسان یکى از ساحت هاى مهم و پر لغزش تربیتى است. غریزه جنسى از جمله غرایز طبیعى است که خداوند در حیوان و انسان قرار داده. با وجود این غریزه است که در انسان نیاز جنسى پیدا مى شود و باید به صورتى صحیح آن را ارضا نماید. برآوردن یا رها نمودن این نیاز رفتارهاى متفاوتى را در انسان به دنبال دارند. صاحب نظران و مربیّان تربیتى به صورت هاى مختلف به اهمیت آن اذعان کرده و توجه عموم مردم را به آن جلب کرده اند.

نگاهى گذرا به پرونده هاى موجود در مراکز و محاکم قضایى، پاسگاه هاى نیروى انتظامى و صفحات حوادث مطبوعات به این امر گواهى مى دهد که درصد بالایى از جرایم به عدم تربیت صحیح در زمینه مسائل جنسى برمى گردد. اهمیت این امر آن جا آشکارتر مى شود که بدانیم رفتارهاى جنسى و غیرجنسى با هم تعامل دارند ، به گونه اى که رفتارى غیرجنسى زمینه ساز بروز رفتار جنسى مى شود و یا به عکس. از این رو، مى توان ادعا کرد که غالب رفتارهاى انسان با این غریزه  در ارتباط است.

 


این غریزه از زمان بلوغ ، که همزمان با دوره نوجوانى است، برانگیخته مى شود و نیاز جنسی در انسان احساس شده، ارضاى آن را طلب مى نماید. از این رو، با این که مسأله غریزه جنسى از دوره نوجوانى به بعد مطرح مى باشد، اما از آن رو که بنیان شخصیت انسان در دوره هاى پیش از آن پى ریزى مى شود، باید به مسائلى که در آن دوره ها بر رشد جنسى انسان تأثیرگذارند نیز پرداخته شود.

 

موریس دبس مى گوید: «تغییرات بلوغ ـ به معناى اخص کلمه ـ مستلزم تربیت جنسى است ، ولى هنوز نه در خانواده به این تربیت اهمیت کافى داده مى شود و نه در مدرسه. اغلب اوقات، پدر و مادر از بجا آوردن وظیفه شانه خالى مى کنند و دبیران نیز خود را به نشنیدن مى زنند ، در صورتى که باید این نکته را خوب به خاطر داشت که تربیت جنسى جزء لاینفک وظایف مربّیان است. اگر ما مسأله جنسى را از لحاظ اهمیت در ردیف سایر فعالیت هاى انسانى قرار دهیم و آن را موضوع جداگانه و امرى مهم نشماریم ، بسیارى از مشکلاتى که امروز، ظاهراً، وجود دارد از میان خواهد رفت.»2

افراد یک جامعه که ارضاى غریزه جنسى خود را در چارچوب ارزش هاى حاکم بر آن جامعه محدود مى کنند و پا را از آن فراتر نمى نهند، داراى «رفتار بهنجار جنسى» مى باشند و در نتیجه، در مورد تربیت جنسى به سطح قابل قبولى در آن جامعه رسیده اند.

 

دین مبین اسلام، که آیین صحیح زندگى را به مردم مى آموزد ، در زمینه مسائل جنسى بى تفاوت نیست ، بلکه توجه خاصى به آن نموده است.شاید علت آن هم این باشد که غریزه جنسى بر اغلب مسائل انسانى، اعم از مادى و معنوى، تأثیرگذار است و سرنوشت انسان را دست خوش تغییر و تحول مى گرداند. از این رو، افرادى که توانسته اند غریزه جنسى خود را تعدیل نمایند و زمام آن را به دست بگیرند ، در زمینه هاى دیگر تربیت، راحت تر به پیش رفته اند. در عصر حاضر، که اختراع رسانه هاى صوتى و تصویرى گوناگون و پیشرفته و دست رسى آسان کودکان، نوجوانان و جوانان به آن ها در کنار وگوشه شهر و روستا، خانواده هاى مسلمان را با نگرانى شدیدى روبه رو نموده است، ضرورى مى نماید تا با تحقیق بیش تر در این زمینه، گامى (اگرچه ابتدایى) در جهت شناخت ابعاد گوناگون تأثیرپذیرى انسان در امور جنسى و عوامل تأثیرگذار بر رفتار جنسى وى برداشته شود.

بخش خانواده در این مقاله سعی داشت اهمیت موضوع را برای شما والدین و مربیان روشن کند و در مقاله ی بعد به تفضیل به بررسى «تأثیرپذیرى جنسى انسان» و «عوامل تأثیرگذار بر رفتار جنسى»، بخصوص در کودکان، نوجوانان و جوانان، می پردازد.

پی نوشت ها :

1ـ ابراهیم امینى، آیین تربیت، تهران، انتشارات اسلامى، مرداد 1368، ص 337.

2ـ موریس دبس، مراحل تربیت، ترجمه على محمد کاردان، تهران، دانشگاه تهران، 1374، ص 100.

منبع : مجله ی علمی تخصصی معرفت - با تلخیص---تنظیم برای تبیان : داوودیتاريخ : پنجشنبه ٢۸ خرداد ۱۳۸۸ | ۸:۳٢ ‎ق.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()