۱- فهرست نمودن مهارتها ودانشی را که دانش اموزان باید یاد بگیرند

به طور مثال:

*پرورش گل

*خرید کردن وخرد کردن پول

*کمک به دیگران در حل مشکلات

۲-طراحی وآماده سازی تکالیف عملکردی که انجام آن مستلزم استفاده از دانش ها ومهارتهای مطرح شده در گام نخست توسط فراگیر باشد

به طور مثال:

چه نوع تکلیف نشانگر توانایی پرورش گل می باشد

۳-طراحی شاخصها وملاکهای عملکردی در راستای اندازه گیری میزان تسلط فراگیران

به طور مثال:

در چه حالت وشرایطی گل را خریدتاريخ : پنجشنبه ۱٠ اسفند ۱۳۸٥ | ۳:٠٤ ‎ب.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()