ردیف

تربیت بدنی متوسطه

1

کهن ترین گروه جوانمردان پس از اسلام چه نام داشت؟

الف) نوچه£

ب) عیاران£

ج) پیش کسوت£

د) کهنه سوار£

2

از نظر سازمان بهداشت جهانی WHO کدام یک از موارد زیر شاخص

 برای سنجش سلامت و تندرستی بین ملل گوناگون می باشد؟

الف) بیماری ها£

ب) کامیابی£

ج) مرگ و میر£

د) تمام موارد صحیح است£

3

برای شناگران به لحظا نیاز به مواد معدنی کدام یک

 از موارد زیر از اهمیت بیشتری برخوردار است؟

الف) آهن و سدیم£

ب) آهن و کلسیم£

ج) سدیم و کلسیم£

د) کلسیم و پتاسیم£


4

لازم است همراه با منابع گیاهی آهن از کدام

 یک از موارد زیر تغذیه نمود؟

الف) مرکبات£

ب) کنسرو تن ماهی£

ج) سیب زمینی شیرین£

د) لبنیات£

5

بازی های اکتشافی جز کدام یک از سطوح بازی می باشند؟

الف) سطح یک (ساده)£

ب) سطح دو (پیچیده) £

ج) سطح سه (هدایت شونده) £

د) سطح چهار (رسمی) £

6

بازی های کدام سطح شامل استفاده از دو یا چند

 مهارن حرکتی و مفاهیم حرکتی هستند؟

الف) سطح یک (ساده)£

ب) سطح دو (پیچیده) £

ج) سطح سه (هدایت شونده) £

د) سطح چهار (رسمی) £

7

کدامیک از بازی های زیر در سطح سه قرار می گیرند؟

الف) بازی رقابتی ساده£

ب)ورزش های راکتی£

ج)بازی بستکتبال در یک نیمه ی زمینی£

د) بازی اکتشافی£

8

در عنصر تدریس موثر در تربیت بدنی کدامند؟

الف) اشتیاق دانش آموزان ، توجه والدین£

ب) اشتیاق به کار معلم و امکانات ورزشی£

ج) اشتیاق به کار معلم و اشتیاق دانش آموزان£

د) اشتیاق به کار معلم و ارائه بازخورد£

9

مهم ترین عنصر برنامه ی غذایی مقوی کدام یک از موارد زیر است؟

الف) پروتئین ها£

ب) ویتامین ها£

ج) چربی ها£

د) آب£

10

در یک برنامه ی غذایی مقوی برای ورزشکاران اندازه

 مصرف کربوهیدرات ها چند درصد کالری روزانه است؟

الف) 20 تا 25 درصد£

ب) 30 تا 45 درصد£

ج) 55 تا 60 درصد£

د) 65 تا 75 درصد£

11

چند درصد از گنجایش عضلات اسکلتی را آب تشکیل می دهد؟

الف) 5 درصد£

ب) 65 درصد£

ج) 70 درصد£

د) بیش از 75 درصد£

12

کدام یک از موارد زیر در ارتباط با مصرف بی رویه

 پروتئین صحیح نمی باشد؟

الف) بدن از پروتئین مازاد استفاده نمی کند£

ب) بدن پروتئنین اضافی را ذخیره کرده آنرا در کبد

 به چربی تبدیل خواهد کرد£

ج) منجر به کاهش کلسیم در بدن می شود£

د) جهت حجیم کردن عضلات مورد استفاده قرار می گیرد£

13

چه مقدار پروتئین برای کودکانی که تمرینات قدرتی

انجام می دهند لازم است؟

الف) یک گرم به ازای هر 900 گرم وزن بدن£

ب) 5 گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن£

ج) 10 گرم به ازای هر 900 گرم وزن بدن£

د) 10 گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن£

14

کدام دسته از ویتامین های زیر آنتی اکسیدان می باشند؟

الف) K.D.A £

ب) E.D.K £

ج) E.C.A £

د) K.D.B £

15

کدام یک از موارد زیر در مورد غذاهایی با شاخص

 کلسیمی پایین صحیح است؟

الف) قبل از برنامه تمرینی مصرف گردد£

ب) در برشتوک، نان برنجی و نان وانیلی است£

ج) پس از ورزش مصرف گردد£

د) معمولا با قندهایی هستند که به سرعت شکسته می شوند£

16

منظور از A و R در کلمه ی اختصاری TARGET به ترتیب کدام

 یک از مولفه های کاریمز برای توسعه فضای انگیزشی دانش آموزان می باشد؟

الف) وظیفه، اختیار£

ب) ارزشیابی، پاداش£

ج) فعالیت گروهی، ارزشیابی£

د) اختیار، پاداش£

17

در مورد قابلیت ای آمادگی جسمانی کدام یک از موارد

 زیر صحیح نمی باشد؟

الف) ذاتی£

ب) آموزش پذیر£

ج) تمرین پذیر£

د) اکتسابی نیستند£

18

کدام یک از قابلیت های زیر در گروه آمادگی حرکتی قرار ندارند؟

الف) استقامت عضلانی£

ب) چابکی£

ج) سرعت£

د) نیروی عضلانی£

19

منظور از «تنیدگی در تدریس» کدام یک از موارد زیر است؟

الف) داشتن روال تکراری در انجام وظیفه تدریس£

ب)کم توجهی به امر آموزش و تدریس£

ج) خسته و فرسوده شدن از انجام کار تدریس£

د) قدیمی شدن روش های تدریس£

20

دانش آموزانی که به این درک می رسند که تلاش  وتوانایی

 به هم مرتبط هستند به آنان دانش آموزان . . .

الف) خودگرا£

ب) خودمحور£

ج) درون گرا£

د) وظیفه گرا£

21

فضای انگیزشی که بر پیشرفت فردی و یادگیری مهارت

 متمرکز باشد کدام یک از موارد زیر را تقویت می کند؟

الف) وظیفه گرایی£

ب) درون گرایی£

ج) خود محوری£

د) خود گرایی£

22

فضاهای انگیزشی که بر فعالیت گروهی و مقایسه ی توانایی های

 افراد تاکید می کند چه فعالیتی را تقویت می کند؟

الف) خودگرا£

ب) هدف گرا£

ج) دورن گرا£

د) وظیفه گرا£

23

تعداد لیوان در روزش گاپ استکینگ کدام یک از موارد زیر است؟

الف) 12£

ب) 16£

ج) 32£

د) محدوددیت ندارد£

24

مشخصه ی برجسته سبزیجات سبز کدام یک از موارد زیر است؟

الف) منبع خوب ویتامین A و بتاکاروتن£

ب) منبع خود ویتامین B2 و اسید فولیک£

ج) منبع خوب ویتامین C و پتاسیم£

د) منبع خوب ویتامین B6 و پتاسیم£

25

الیاف محلول غلات . . .

الف)باعث حرکات منظم روده می شود£

ب) کمک به جذب سریعتر مواد قندی در روده ها می نماید£

ج) کمک به کاهش میزان کلسترول خود نمی نماید£

د) باعث اختلالات معدی ـ روده ای می شوند£تاريخ : چهارشنبه ٩ اردیبهشت ۱۳۸۸ | ۱٠:۱٠ ‎ب.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()