ردیف

تاریخ  

1

کدام گزینه در قرون هجدهم و نوزدهم اروپا مانع اصلی

 به شمارآمدن «تاریخ» در مجموعه ی علوم به شمار نمی آمد؟

جزئیت داده ای تاریخی£

ب) پوزیتیویسم (اصالت علوم اثباتی) £

ج) آمپریسم£

د) پذیرش ویژگی ابطال پذیری علم£

2

دانش آموزان دبیرستانی در کشور صربستان چگونه تاریخ می خوانند؟

الف) طی 4 سال 4 کتاب درسی تاریخ می خوانند£

ب) سال اول تاریخ تمدن و سال سوم تاریخ معاصر£

ج) سال چهارم تاریخ معاصر جهان با تکیه بر صربستان£

د) سال اول و سوم تاریخ صربستان از آغاز تا معاصر£

3

کدام گزینه در مورد لشکرکشی پارسیان به سرزمین فراعنه(مصر)

در زمان داریوش و نتایج آن نادرست است؟

الف) شورش آریاندس علیه داریوشر

ب) ساختن سه اردوگاه نظامی در مصر£

ج) گردآوری قوانین مصری توسط داریوش£

د) دادن امتیازات زیاد به کاهنان مصری£

4

با در نظر گرفتن علل اسلام آوردن لایه های اجتماعی ایران،

پیروان کدام دین در دگر گونی دینی و مسلمان شدن ایرانیان نقش بیش تری داشتند؟

الف) زردشتی£

ب) مسیحی£

ج) یهودی£

د) مانوی و مزدکی£

5

رویارویی میرغیاث الدین محمد معروف به میرمیران

یزدی درزمان کدام یک از پادشاهان به اوج رسید؟

الف) شاه اسماعیل دوم£

ب) شاه محمد خابنده£

ج) شاه عباس اول£

د) شاه تهماسب£

6

ناصرالدین شاه نشان حمایل آفتاب و لقب حضرت

قدسیه را به کدام یک از افراد زیر داده است؟

الف) علاءالدوله£

ب) انیس الدوله£

ج) حسام السلطنه£

د) سپهسالار£

7

کدام یک از افسران انگلیسی برای گردآوری اطلاعات

 به مناطق مختلف سیستان و بلوچستان سفر کردند؟

الف) گرانت ، پاتینجر ، کریستی£

ب) سرجان مالکم، پاتیجر، ولزلی£

ج) لرد کرزون، سرجان مالکم، گرانت£

د) کریستی، هاپکر، رایت£

8

قلعه ی شکسته در مسیر جاده ی مرودشت به نقش رستم

 که یادگار دوران باستان است، در زمان کدام پادشاهی بعد از اسلام دارای

اهیمت نظامی بیش تری بود؟

الف) سلجوقیان£

ب) صفویان£

ج) آل بویه£

د) قاجاریه£

9

با همکاری شرکت نفت ایران و انگلیس، بنای زیبای . . . . در کنار

 اروند رود با الهام از معماری هندی ساخته شد.

الف) کلیسای جماعت ربانی£

ب) مسجد رنگونی ها£

ج) بنای یادبود دارسی£

د) مدرسه ی کانتربوری£

10

در جلسه ای که با حضور جمعی از دبیران و کارشناسان درس

 تاریخ برگزار شد(تهران ـ اردیبهشت 1378) مدیر کل برنامه ریزی و

 تالیف کتب درسی از چه چیز شگفت زده شده و خواهان اصلاح آن گردید؟

الف) غلط های املایی و دستوری کتاب های درسی£

ب) تعداد دبیران غیر مرتبط درس تاریخ£

ج) کم رنگ بودن جنبه ی تربیت دینی در کتای های درسی£

د) افزایش حجم تاریخ معاصر ایران در ویرایش دوم£

11

اگر دانش آموزان ارتباط نقش های روی یک مشاهده پذیر مانند یک

 اسکناس قدیمی را بیان کنند، اقدام آنان در کدام یک از سطوح زیر طبقه بندی می گردد؟

الف) مشاهده ساده£

ب) مشاهده تشخیصی£

ج) مشاهده مفهومی کامل شده£

د) مشاهده تحلیلی کامل شده£


12

کدام یک از افراد زیر در هنگام پادشاهی خشایارشا در مصر شورش کرد؟

الف) خبیش£

ب) اوجاهورسنه£

ج) مگابیز£

د) فرنداتس£

13

افراد کدام خاندان اهل تصوف حتی در هند هم به فعالیت سیاسی

 پرداخته و برخی از آنان در طرفداری از شاهزادگان هندی به قتل رسیده اند؟

الف) دراویدیه£

ب) حیدریه£

ج) نعمت الهی£

د) حروفیه£

14

تاریخ به عنوان واقعیتی برخاسته از حقیقت در اصل و اساس خویش مضمونی . . . . دارد.

الف) اعتقادی£

ب) فلسفی£

ج) انتزاعی£

د) پیمایشی£

15

در علم منطق گزاره ای را که در آن احتمال صدق و

 کذب وجود داشته باشد، چه می نامند؟

الف) خبر£

ب) مساله نما£

ج)مضاف£

د) درون داد£

16

اگر دانش آموزان پس ازگروه بندی، هر یک مسئول

یادگیری قسمتی از موضوع درس شوند تا در نهایت بعد از

 شرکت در گروه های تخصصی با مشارکت یکدیگر تمام موضوع

 را فراگیرند، از چه الگویی استفاده شده است؟

الف) پازل یا جورچین£

ب) کاوش مفاهیم£

ج) جیگ ساو£

د) الف و ج£

17

در همسان سازی روایات کهن ایرانی با اصول اعتقادی

دوران اسلامی «طبری» کدام پادشاه ایران باستان را به عنوان

 ذوالقرنین معرفی کرده و او را معاصر حضرت خضر می داند؟

الف) کوروش کبیر£

ب) منوچهر£

ج) اسکندر£

د) فریدون£

18

توسعه ی ساختمان ایوان طاق دار و ساخت گنبد بر روی سکنج ها

 دو عنصری بود که در زمان سلسله ی . . . . به معماری ایرانی افزوده شد؟

الف) ساسانیان£

ب) سلجوقیان£

ج) اشکانیان£

د) صفویه£

19

معبد آناهیتا و شهر صددروازه و مجسمه های شمی به ترتیب در

 نزدیکی یا اطراف کدام مناطق قرار دارند؟

الف) کرمانشاه، دامغان، زاگرس£

ب) دامغان، کرمانشاه، زاگرس£

ج) زاگرس، دامغان، کرمانشاه£

د) زاگرس، کرمانشاه، دامغان£

20

صلحی که در سال 532 میلادی به جنگ های ایران و بیزانس پایان داد،

 در زمان کدام پادشاه ساسانی بود و ایران چه تعهداتی را پذیرفت؟

الف) خسرو اول، پرداخت سالانه 30 هزارسکه طلا£

ب) خسروپرویز، تخلیه لازیکا و حفاظت از معابر قفقاز£

ج) خسرو اول، تخلیه لازیکا و حفاظت از معابر قفقاز£

د) خسرو پرویز، پرداخت سالانه 30 هزارسکه طلا£

21

در زمان شاه اسماعیل اول کدام مقام زیر دارای اختیارات بسیار گسترده بود؟

الف) صدر£

ب) وکیل£

ج) خلیفه الخلفا£

د) نقیب£

22

هنگام حرکت محمدشاه قاجار به سوی هرات (1838م. / 1253ق)

 چه کسی جزیره ی شرکن (چلکن) را که دارای معادن نفت بود، اشغال کرد؟

الف) قیات£

ب) کونولی£

ج) ولف£

د) فریزر£

23

زمانی که رضاشاه از سخت گیری های میلسپو خشمگین شد

 کدام نخست وزیر وی را متقاعد کرد که میلسپو باید هم چنان در خدمت دولت ایران باقی بماند؟

الف) هدایت£

ب) مستوفی£

ج) فروغی£

د) جم£

24

کتاب های «زن آزادی» و «زن امروز» ترجمه ی امد مهذب

 که وزارت فرهنگ در زمان رضاشاه آن ها را منتظر کرد، نوشته ی کدام نویسنده زیر می باشد؟

الف) لیدی شیل£

ب) ممد فرید وجدی£

ج) قاسم امین£

د) سیمون دوبوار£

25

اگر اسیری با ارباب خود قرار گذاشت و به موجب آن عمل کرد

و از اسیری آزاد شد، وی را چه می نامند؟

الف) مولی رحم£

ب) مولی عتاقه£

ج) مولی حلف£

د) مولی عقد£تاريخ : دوشنبه ٧ اردیبهشت ۱۳۸۸ | ٩:۱۱ ‎ب.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()