روز

تاریخ

نام درس

 

ساعت شروع

پنج شنبه

31اردیبهشت88

قرآن

8 صبح

شنبه

2خرداد88

زبان انگلیسی

8صبح

یک شنبه

3خرداد88

حرفه وفن

8 صبح

دو شنبه

4خرداد88

اجتماعی

8 صبح

 سه شنبه

5خرداد88

دفاعی

8 صبح

چهار شنبه

6خرداد88

املاء وانشای فارسی

8 صبح

شنبه

9خرداد88

ریاضی ورسم(هماهنگ کشوری)

10 صبح

دو شنبه

11خرداد88

جغرافی

8 صبح

چهار شنبه

13خرداد88

علوم تجربی

8 صبح

شنبه

16خرداد88

عربی

8 صبح

دو شنبه

18خرداد88

تاریخ

8 صبح

چهار شنبه

20خرداد88

دینی

8 صبح

سازمان آموزش وپرورش استان اصفهان

معاون آموزش ونوآوری

کارشناسی سنجش وارزشیابی تحصیلی وتربیتیتاريخ : شنبه ٢٢ فروردین ۱۳۸۸ | ٤:٤۸ ‎ب.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()