محورهای مقاله:

الف)مشارکت اولیاء دانش آموزان در ارزشیابی(نحوه ی مشارکت؛سهم مشارکت؛و...

ب)ارزشیابی کیفی ویادگیری

ج)ارزشیابی کیفی؛تفاوتها وتشابهات با دیگرانواع ارزشیابی

د)روش های سنجش در ارزشیابی کیفی

ه)ارزشیابی کیفی وخودسنجی

و)شیوه های نوین ارزشیابی (عملکردی؛گروهی؛ارزشیابی بازو....)

ز)ارزشیابی کیفی وبازخوردهای یاددهی -یادگیری

دبیر استانی همایش :

سید محمد رضا موسوی زاهد

(کارشناس مسوول سنجش وارزشیابی تحصیلی وتربیتی اصفهان)

دبیر خانه ی استانی همایش:

کارشناسی سنجش وارزشیابی تحصیلی وتربیتی سازمان آموزش وپرورش استان اصفهان

تلفن تماس:

۲۲۱۳۹۹۵-۰۳۱۱

تذکر:

مشروح شرایط ارسال مقاله؛طی بخشنامه ی شماره ی۱۱۱۶۵۷/۲۴۰ -۱۲/۱۰/۸۵

به نواحی ومناطق تابعه ی استان ارسال گردیده است.

 

 تاريخ : چهارشنبه ۱۳ دی ۱۳۸٥ | ٥:٥٢ ‎ب.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()