نکات مهمی که باید در انجام ارزشیابی رعایت نمود

***ارزشیابی را جزئی از آموزش به حساب آوریم؛نه نقطه ی پایان آن

***در ارزشیابی ؛فعالیت های گروهی را اصل قرار دهیم.

***از انواع ارزشیابی ها(در جای خود) استفاده نماییم.

***از ارزشیابی به عنوان ابزاری کارآمد؛برای هدایت یادگیری دانش آموزان استفاده نماییم.

***در ارزشیابی ؛فقط به عملکرد فراگیران در پاسخ دادن به سوالات مطرح شده اکتفا نکنیم ؛بلکه تلاشهای   آنان در طول سال تحصیلی را در نظر داشته باشیم.

***در ارزشیابی ؛از مقایسه ی دانش آموزان با هم وتعیین افراد قوی وضعیف ؛خودداری نماییم.

***سعی نماییم در ارزشیابی ؛امنیت روانی مناسب وخالی از اضطراب؛برای دانش اموزان فراهم شود. تاريخ : پنجشنبه ۳٠ آذر ۱۳۸٥ | ٢:۳۸ ‎ب.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()